Till innehåll på sidan

Bokslutsstatistik för banker och andra finansinstitut

Årliga data 2010–2021, miljoner kronor

  2021 2020 2019 2018[3] 2017[1] 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Balansomslutning, mkr                        
Banker 10 245 397 10 037 050 9 245 143 8 917 949 11 622 648 9 267 555 8 881 097 9 182 063 8 077 508 7 793 499 7 542 690 6 919 480
Kreditmarknadsföretag 5 444 596 5 279 899 4 985 318 4 655 473 4 318 371 4 185 464 3 913 832 3 771 977 3 579 853 3 559 755 3 408 189 3 205 167
Värdepappersbolag 22 831 17 789 15 329 15 191 14 766 13 162 13 599 11 444 12 034 22 292 21 993 23 832
Räntenetto, mkr[2]                        
Banker 92 114 87 957 80 861 75 422 90 002 70 746 72 584 75 344 70 946 69 248 63 229 55 245
Kreditmarknadsföretag 53 814 51 549 50 329 50 778 51 602 50 772 44 602 38 226 35 391 33 854 27 640 24 753
Värdepappersbolag 40 27 26 9 23 23 33 44 56 98 105 91
Provisionsnetto, mkr                        
Banker 59 917 50 546 47 459 40 058 56 341 40 809 40 516 38 880 36 413 31 859 31 574 31 902
Kreditmarknadsföretag 774 584 35 851 750 3 084 2 778 2 725 3 481 3 246 2 807 2 601
Värdepappersbolag 13 861 10 809 8 805 8 415 8 740 7 752 7 102 6 283 5 786 5 126 4 800 5 452
Rörelseresultat, mkr                        
Banker 95 952 71 449 87 487 90 819 118 545 106 960 91 637 100 699 77 677 83 222 57 470 51 323
Kreditmarknadsföretag 37 788 36 658 37 956 40 366 39 983 37 784 35 370 31 605 27 975 24 814 23 378 22 819
Värdepappersbolag 7 095 5 104 2 949 2 805 3 667 3 038 2 550 2 108 1 912 935 850 1 301
Utdelning från koncernföretag, mkr                        
Banker 37 386 35 906 45 185 39 101 66 808 73 320 52 646 54 869 37 620 46 557 28 956 28 250
Kreditmarknadsföretag 3 304 97 2 096 240 84 117 122 178 294 662 1 286
Värdepappersbolag 194 24 11 24 166 15 21 4 42 17 10 58
Kreditförluster, mkr                        
Banker[3] 7 863 20 063 12 633 5 125 9 227 7 449 6 690 6 159 5 391 5 149 4 192 4 329
Kreditmarknadsföretag 632 2 308 1 216 1 252 545 1 012 970 808 951 1 161 1 222 1 295
Värdepappersbolag 2 2 3 2 0 2 2 3 1 1 1 0
Kreditförluster/BO %                        
Banker 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Kreditmarknadsföretag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Värdepappersbolag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1) 2017 ombildades ett kreditmarknadsföretag till ett bankaktiebolag.

2) 2021-05-28: Data har korrigerats för perioden 2008-2019.

3) Under 2018 upphörde ett bankaktiebolag och en utländsk bankfilial tillkom.

4) Räntenetto definieras som ränteintäkter minus räntekostnader plus leasingintäkter minus leasingavskrivningar.

5) Bankernas kreditförluster 1984–1995, miljoner kronor

ÅrKredit-
förluster
1984 2 203
1985 1 652
1986 2 585
1987 2 114
1988 2 075
1989 2 752
1990 10 876
1991 35 765
1992 57 571a)
1993 46 427
1994 14 637
1995 9 070

a) Exklusive Gota Banks kreditförluster på 12 mdkr som täcktes av en försäkringslösning.

Mer om statistiken

Källdata
Data för åren 2010–2021 som Excel

Källa
Finansinspektionen

Senast uppdaterad
2022-05-27

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

fmfi@scb.se

Nils-Henrik Jansson

Telefon
010-479 41 15
E-post
nils-henrik.jansson@scb.se

Tina Hansson

Telefon
010-479 58 15
E-post
tina.hansson@scb.se