Till innehåll på sidan

Investeringsfonder, tillgångar och skulder

Nästa publicering: 2019-05-24

Statistiken över investeringsfonder visar fondförmögenhet och fondsparande samt placeringar för fonder under Finansinspektionens tillsyn.

För den här statistiken ansvarar:
Finansinspektionen

Finansinspektionen logotyp

Under fjärde kvartalet 2017 har svenskregistrerade fonder flyttats utomlands och utländska fonder har fusionerats med svenskregistrerade fonder. Vid jämförelse av fondförmögenheten och nettoinvesteringar mellan kvartal 3 och kvartal 4 2017 bör det noteras att den totala fondförmögenheten påverkades negativt med 45 miljarder kronor vilket kompenserades av en positiv marknadsutveckling.

Statistiknyheter

Investeringsfonder 4:e kvartalet, 2018

2019-02-21

Den totala fondförmögenheten uppgick vid utgången av december 2018 till 3 797 miljarder kronor. Det är en minskning med 310 miljarder jämfört med föregående kvartal. Hushållens direktägda fondförmögenhet bidrar med 80 miljarder kronor till minskningen av den totala fondförmögenheten i svenskregistrerade investeringsfonder.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Investeringsfonder, 2:a kvartalet 2017 SM 2017-08-22
Investeringsfonder, 1:a kvartalet 2017 SM 2017-05-16
Investeringsfonder, 4:a kvartalet 2016 SM 2017-02-20
Investeringsfonder, 3:e kvartalet 2016 SM 2016-11-18
Investeringsfonder, 2:a kvartalet 2016 SM 2016-08-19
Investeringsfonder, 1:a kvartalet 2016 SM 2016-05-16
Investeringsfonder, 4:e kvartalet 2015 SM 2016-02-19
Investeringsfonder, 3:e kvartalet 2015 SM 2015-11-16
Investeringsfonder, 2:a kvartalet 2015 SM 2015-08-20
Investeringsfonder, 1:a kvartalet 2015 SM 2015-05-20
Investeringsfonder, 4:e kvartalet 2014 SM 2015-02-16
Investeringsfonder, 3:e kvartalet 2014 SM 2014-11-13
Investeringsfonder, 2:a kvartalet 2014 SM 2014-08-20
Investeringsfonder, 1:a kvartalet 2014 SM 2014-05-16
Investeringsfonder, 4:e kvartalet 2013 SM 2014-02-13
Investeringsfonder, 3:e kvartalet 2013 SM 2013-11-13
Investeringsfonder, 2:a kvartalet 2013 SM 2013-08-19
Investeringsfonder, 1:a kvartalet 2013 SM 2013-05-21
Investeringsfonder, 4:e kvartalet 2012 SM 2013-02-14
Investeringsfonder, 3:e kvartalet 2012 SM 2012-11-13
Investeringsfonder, 2:a kvartalet 2012 SM 2012-08-17
Investeringsfonder, 1:a kvartalet 2012 SM 2012-05-21
Investeringsfonder 4:e kvartalet 2011 SM 2012-02-14
Investeringsfonder 3:e kvartalet 2011 SM 2011-11-14
Investeringsfonder 2:a kvartalet 2011 SM 2011-08-19
Investeringsfonder 1:a kvartalet 2011 SM 2011-05-17
Investeringsfonder 4:e kvartalet 2010 SM 2011-02-14
Investeringsfonder 3:e kvartalet 2010 SM 2010-11-15
Investeringsfonder 2:a kvartalet 2010 SM 2010-08-20
Investeringsfonder 1:a kvartalet 2010 SM 2010-05-19
Investeringsfonder 4:e kvartalet 2009 SM 2010-02-15
Investeringsfonder 3:e kvartalet 2009 SM 2009-11-16
Investeringsfonder 2:a kvartalet 2009 SM 2009-08-20
Investeringsfonder 1:a kvartalet 2009 SM 2009-05-18
Investeringsfonder 4:e kvartalet 2008 SM 2009-02-16
Värdepappersfonderna 3:e kvartalet 2008 SM 2008-11-13
Värdepappersfonderna 2:a kvartalet 2008 SM 2008-08-18
Värdepappersfonderna 1:a kvartalet 2008 SM 2008-05-15
Värdepappersfonderna 4:e kvartalet 2007 SM 2008-02-14
Värdepappersfonderna 3:e kvartalet 2007 SM 2007-11-14
Värdepappersfonderna 2:a kvartalet 2007 SM 2007-08-17
Värdepappersfonderna 1:a kvartalet 2007 SM 2007-05-15
Värdepappersfonderna 4:e kvartalet 2006 SM 2007-02-14
Värdepappersfonderna 3:e kvartalet 2006 SM 2006-11-14
Värdepappersfonderna 2:a kvartalet 2006 SM 2006-08-18
Värdepappersfonderna 1:a kvartalet 2006 SM 2006-05-18
Värdepappersfonderna 4:e kvartalet 2005 SM 2006-02-14
Värdepappersfonderna 3:e kvartalet 2005 SM 2005-11-14
Värdepappersfonderna 2:a kvartalet 2005 SM 2005-08-19
Värdepappersfonderna 1:a kvartalet 2005 SM 2005-05-19
Värdepappersfonderna 4:e kvartalet 2004 SM 2005-02-15
Värdepappersfonderna 3:e kvartalet 2004 SM 2004-11-11
Värdepappersfonderna 2:a kvartalet 2004 SM 2004-08-19
Värdepappersfonderna 1:a kvartalet 2004 SM 2004-05-13
Värdepappersfonderna 4:e kvartalet 2003 SM 2004-02-12
Värdepappersfonderna 3:e kvartalet 2003 SM 2003-11-13
Värdepappersfonderna 2:a kvartalet 2003 SM 2003-08-21
Värdepappersfonderna 1:a kvartalet 2003 SM 2003-05-15
Värdepappersfonderna 4:e kvartalet 2002 SM 2003-02-13
Värdepappersfonderna 3:e kvartalet 2002 SM 2002-11-15
Värdepappersfonderna 2:a kvartalet 2002 SM 2002-06-27
Värdepappersfonderna 1:a kvartalet 2002 SM 2002-05-07
Värdepappersfonderna 4:e kvartalet 2001 SM 2002-03-01

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Har du frågor om statistiken?

Marcus Lodén

Telefon
010-479 40 67
E-post
marcus.loden@scb.se

Katya Vasileva-Gull

Telefon
010-479 42 64
E-post
katya.vasileva-gull@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/fm0403