Till innehåll på sidan

Investeringsfonder, tillgångar och skulder

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2022-11-24

Statistiken över investeringsfonder visar fondförmögenhet och fondsparande samt placeringar för fonder under Finansinspektionens tillsyn.

För den här statistiken ansvarar:
Finansinspektionen

Statistiknyheter

Investeringsfonder 2:a kvartalet, 2022

2022-08-24

Den totala fondförmögenheten i svenskregistrerade fonder värderades till 5 623 miljarder kronor vid utgången av andra kvartalet 2022. Det är en minskning med 605 miljarder kronor, motsvarande 9,7 procent, jämfört med föregående kvartal och är en följd av den negativa börsutvecklingen och negativa nettoinvesteringar.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Investeringsfonder, 2:a kvartalet 2017 SM 2017-08-10
Investeringsfonder, 1:a kvartalet 2017 SM 2017-05-16
Investeringsfonder, 4:a kvartalet 2016 SM 2017-02-17

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Har du frågor om statistiken?

fmfi@scb.se

Ellen Khan

Telefon
010-479 41 52
E-post
ellen.khan@scb.se

Gustav Jonason

Telefon
010-479 41 26
E-post
gustav.jonason@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/fm0403