Till innehåll på sidan

Investeringsfonder, tillgångar och skulder

Nästa publicering: 2018-05-24

Statistiken över investeringsfonder visar fondförmögenhet och fondsparande samt placeringar för fonder under Finansinspektionens tillsyn.

För den här statistiken ansvarar:
Finansinspektionen

Finansinspektionen logotyp

Under fjärde kvartalet 2017 har svenskregistrerade fonder flyttats utomlands och utländska fonder har fusionerats med svenskregistrerade fonder. Vid jämförelse av fondförmögenheten och nettoinvesteringar mellan kvartal 3 och kvartal 4 2017 bör det noteras att den totala fondförmögenheten påverkades negativt med 45 miljarder kronor vilket kompenserades av en positiv marknadsutveckling.

Statistiknyheter

Investeringsfonder 4:e kvartalet 2017

2018-02-21

Den totala fondförmögenheten i svenskregistrerade investeringsfonder uppgick vid utgången av december 2017 till 3 763 miljarder kronor. Detta är en ökning med 73 miljarder jämfört med föregående kvartal.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Investeringsfonder, 2:a kvartalet 2017 SM 2017-08-22
Investeringsfonder, 1:a kvartalet 2017 SM 2017-05-16
Investeringsfonder, 4:a kvartalet 2016 SM 2017-02-20
Investeringsfonder, 3:e kvartalet 2016 SM 2016-11-18
Investeringsfonder, 2:a kvartalet 2016 SM 2016-08-19
Investeringsfonder, 1:a kvartalet 2016 SM 2016-05-16
Investeringsfonder, 4:e kvartalet 2015 SM 2016-02-19
Investeringsfonder, 3:e kvartalet 2015 SM 2015-11-16
Investeringsfonder, 2:a kvartalet 2015 SM 2015-08-20
Investeringsfonder, 1:a kvartalet 2015 SM 2015-05-20
Investeringsfonder, 4:e kvartalet 2014 SM 2015-02-16
Investeringsfonder, 3:e kvartalet 2014 SM 2014-11-13
Investeringsfonder, 2:a kvartalet 2014 SM 2014-08-20
Investeringsfonder, 1:a kvartalet 2014 SM 2014-05-16
Investeringsfonder, 4:e kvartalet 2013 SM 2014-02-13
Investeringsfonder, 3:e kvartalet 2013 SM 2013-11-13
Investeringsfonder, 2:a kvartalet 2013 SM 2013-08-19
Investeringsfonder, 1:a kvartalet 2013 SM 2013-05-21
Investeringsfonder, 4:e kvartalet 2012 SM 2013-02-14
Investeringsfonder, 3:e kvartalet 2012 SM 2012-11-13
Investeringsfonder, 2:a kvartalet 2012 SM 2012-08-17
Investeringsfonder, 1:a kvartalet 2012 SM 2012-05-21
Investeringsfonder 4:e kvartalet 2011 SM 2012-02-14
Investeringsfonder 3:e kvartalet 2011 SM 2011-11-14
Investeringsfonder 2:a kvartalet 2011 SM 2011-08-19
Investeringsfonder 1:a kvartalet 2011 SM 2011-05-17
Investeringsfonder 4:e kvartalet 2010 SM 2011-02-14
Investeringsfonder 3:e kvartalet 2010 SM 2010-11-15
Investeringsfonder 2:a kvartalet 2010 SM 2010-08-20
Investeringsfonder 1:a kvartalet 2010 SM 2010-05-19
Investeringsfonder 4:e kvartalet 2009 SM 2010-02-15
Investeringsfonder 3:e kvartalet 2009 SM 2009-11-16
Investeringsfonder 2:a kvartalet 2009 SM 2009-08-20
Investeringsfonder 1:a kvartalet 2009 SM 2009-05-18
Investeringsfonder 4:e kvartalet 2008 SM 2009-02-16
Värdepappersfonderna 3:e kvartalet 2008 SM 2008-11-13
Värdepappersfonderna 2:a kvartalet 2008 SM 2008-08-18
Värdepappersfonderna 1:a kvartalet 2008 SM 2008-05-15
Värdepappersfonderna 4:e kvartalet 2007 SM 2008-02-14
Värdepappersfonderna 3:e kvartalet 2007 SM 2007-11-14
Värdepappersfonderna 2:a kvartalet 2007 SM 2007-08-17
Värdepappersfonderna 1:a kvartalet 2007 SM 2007-05-15
Värdepappersfonderna 4:e kvartalet 2006 SM 2007-02-14
Värdepappersfonderna 3:e kvartalet 2006 SM 2006-11-14
Värdepappersfonderna 2:a kvartalet 2006 SM 2006-08-18
Värdepappersfonderna 1:a kvartalet 2006 SM 2006-05-18
Värdepappersfonderna 4:e kvartalet 2005 SM 2006-02-14
Värdepappersfonderna 3:e kvartalet 2005 SM 2005-11-14
Värdepappersfonderna 2:a kvartalet 2005 SM 2005-08-19
Värdepappersfonderna 1:a kvartalet 2005 SM 2005-05-19
Värdepappersfonderna 4:e kvartalet 2004 SM 2005-02-15
Värdepappersfonderna 3:e kvartalet 2004 SM 2004-11-11
Värdepappersfonderna 2:a kvartalet 2004 SM 2004-08-19
Värdepappersfonderna 1:a kvartalet 2004 SM 2004-05-13
Värdepappersfonderna 4:e kvartalet 2003 SM 2004-02-12
Värdepappersfonderna 3:e kvartalet 2003 SM 2003-11-13
Värdepappersfonderna 2:a kvartalet 2003 SM 2003-08-21
Värdepappersfonderna 1:a kvartalet 2003 SM 2003-05-15
Värdepappersfonderna 4:e kvartalet 2002 SM 2003-02-13
Värdepappersfonderna 3:e kvartalet 2002 SM 2002-11-15
Värdepappersfonderna 2:a kvartalet 2002 SM 2002-06-27
Värdepappersfonderna 1:a kvartalet 2002 SM 2002-05-07
Värdepappersfonderna 4:e kvartalet 2001 SM 2002-03-01

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Har du frågor om statistiken?

Karolina Eriksson

Telefon
010-479 41 76
E-post
karolina.eriksson@scb.se

Aiki Parts

Telefon
010-479 45 19
E-post
aiki.parts@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/fm0403