Till innehåll på sidan

Investeringsfonder 1:a kvartalet, 2022

Fondförmögenheten minskar

Statistiknyhet från SCB och Finansinspektionen 2022-05-25 8.00

Den totala fondförmögenheten i svenskregistrerade fonder värderades till 6 228 miljarder kronor vid utgången av första kvartalet 2022. Det är en minskning med 511 miljarder jämfört med föregående kvartal. Under årets första kvartal minskade fondförmögenheten till följd av negativa nettoinvesteringar och negativ börsutveckling. Den totala fondförmögenheten minskade med 7,6 procent vilket är första gången fondförmögenheten minskade sedan pandemin slog till under första kvartalet 2020.

Utveckling för första kvartalet i korthet:

  • De totala nettoförsäljningarna uppgick till 37 miljarder kronor.
  • Hushållens nettoförsäljningar uppgick till 15 miljarder.
  • Den sektor med den lägsta procentuella nedgången i fondförmögenheten var Övriga svenska innehavare, med en nedgång på 4,2 procent.
  • Utländska ägares innehav i svenskregistrerade fonder minskade med 18 miljarder till 368 miljarder.
  • Aktiefonder var den fondkategori som minskade mest under första kvartalet med 391 miljarder, till följd av negativ börsutveckling och nettoförsäljningar på 34 miljarder.
  • Blandfonder hade den näst största minskningen med 46 miljarder följt av Fond-i-fonder med en minskning på 45 miljarder.
  • Hushållens direktägda fondförmögenhet uppgick till 1 123 miljarder kronor under första kvartalet. Det är 113 miljarder mindre i jämförelse med föregående kvartal och 83 miljarder mer än första kvartalet 2020.
  • För hushållssektorn var den största minskningen i Aktiefonder, 82 miljarder.

Kronans växelkurs

Kvartalets genomsnittskurs för en Euro var 10,48 kronor jämfört med 10,13 kronor under föregående kvartal. Den genomsnittliga kursen för en amerikansk dollar var 9,34 jämfört med 8,85 kronor föregående kvartal. Effekten av dessa kursförändringar är att fondernas placeringar i Euro och amerikanska dollarn ökat i värde räknat i svenska kronor.

Antalet aktiva fonder i statistiken

Under första kvartalet har det tillkommit 10 nya fonder och 9 tidigare aktiva fonder har avslutats eller absorberats. Totalt noterades 800 aktiva svenska fonder vilket är en mer än föregående kvartal.

Fondförmögenhet, mdkr
Investeringsfonder 1:a kvartalet, 2022

Källa: SCB

Nettoinvesteringar, mdkr
Investeringsfonder 1:a kvartalet, 2022

Källa: SCB

Definitioner och förklaringar

Statistiken omfattar investeringsfonder registrerade i Sverige. Både värdepappersfonder och specialfonder ingår i statistiken. Kategorin Övriga fonder omfattar fonder som inte kunnat klassificeras enligt någon annan kategori, exempelvis Hedgefonder.

I sektorn svenska finansiella företag räknas till exempel fondförsäkrings- och premiepensionssparande samt innehav i förvaltade depåer som kan ha hushåll som slutlig ägare.

Nästa publiceringstillfälle

2022-08-24 kl. 08.00

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Finansinspektionen

Adress
Box 7821
103 97 Stockholm

Producent

SCB

Förfrågningar

Ellen Khan

Telefon
010-479 41 52
E-post
ellen.khan@scb.se

Gustav Jonason, ekonom

Telefon
010-479 41 26
E-post
gustav.jonason@scb.se