Till innehåll på sidan

Investeringsfonder - tillgångar och skulder, 4:e kvartalet 2016:

Fortsatt ökning av fondförmögenheten

Statistiknyhet från SCB och Finansinspektionen 2017-02-20 9.30

Den totala fondförmögenheten i svenskregistrerade investeringsfonder uppgick vid utgången av år 2016 till 3 346 miljarder kronor. Det är en ökning med 141 miljarder kronor sedan föregående kvartal. Hushållens direktägda fondförmögenhet bidrog till ökningen med 17 miljarder kronor.

Både marknadsutvecklingen och nettosparandet bidrog positivt till ökningen på 141 miljarder vid utgången av kvartal 4. Marknadsutveckligen bidrog med drygt 100 miljarder och det totala nettosparandet med 41 miljarder kronor. Det var framförallt aktiefonderna som bidrog till nettosparandet på 41 miljarder. Nettoinflödet under fjärde kvartalet kommer framförallt ifrån svenska finansiella företag som hade ett nettosparande på 37 miljarder kronor. En del av detta är hushållens indirekta fondinnehav via premiepension som i likhet med tidigare år ökade under det fjärde kvartalet och uppgick till 32 miljarder kronor. Efter två kvartal med negativt nettosparande var de utländska innehavarna den näst största sektorn att bidra till fjärde kvartalets nettosparande med 3 miljarder kronor.

Total fondförmögenhet (mdr SEK)
Investeringsfonder 4:e kvartalet, 2016

Hushållens fondsparande

Hushållens direktägda fondförmögenhet i svenskregistrerade fonder ökade med 17 miljarder kronor under det senaste kvartalet och uppgick till 636 miljarder kronor vid utgången av december. Nettosparandet var även detta kvartal positivt dock lägre än förra kvartalet och uppgick till 1 miljard kronor. Resterande 16 miljarder av hushållens ökade fondförmögenhet berodde på den positiva marknadsutvecklingen. Hushållens nettosparande var störst bland fondkategorin fond-i-fonder, 3 miljarder kronor, medan andra fondkategorier hade en blygsam eller negativt nettosparande.

Fondkategorierna

Aktiefonderna är återigen den fondkategori som har ökat mest under kvartalet. Fondförmögenheten för aktiefonderna ökade med 113 miljarder kronor till totalt 1 742 miljarder kronor. 34 miljarder av ökningen berodde på ett positivt nettoinflöde och sparande. Fondförmögenheten för blandfonder och övriga fonder ökade också, med drygt 16 respektive 11 miljarder kronor. Räntefondernas fondförmögenhet fortsatte att minska och uppgick till 380 miljarder kronor.

Fondförmögenhet, 4:e kvartalet 2016
 Alla sektorerHushåll
 MnkrAndel i
procent
MnkrAndel i
procent
Fondförmögenhet
3 345 572 100 635 694 100
Aktiefonder
1 741 714 52 324 717 51
Blandfonder
454 428 14 117 100 18
Fond-i-fond
401 445 12 86 617 14
Räntefonder
380 371 11 67 891 11
Övriga fonder
367 614 11 39 370 6

Kronan försvagades

För en euro var genomsnittskursen 9,75 kronor under det fjärde kvartalet, jämfört med 9,51 kronor under det tredje kvartalet.

Under det fjärde kvartalet försvagades även kronan gentemot den amerikanska dollarn. Genomsnittskursen för en amerikansk dollar var under det fjärde kvartalet i år 9,04 kr, jämfört med 8,52 kr under det tredje kvartalet.

Placeringar i utländsk valuta påverkas av växelkursens utveckling där en svagare krona ökar värdet av innehaven omräknat i kronor. Kronans utveckling gentemot euron under kvartalet har bidragit till att värdet av placeringar i euro har ökat. Kronans utveckling gentemot den amerikanska dollarn har bidragit till det samma.

Definitioner och förklaringar

Statistiken omfattar investeringsfonder registrerade i Sverige. Både värdepappersfonder och specialfonder ingår i statistiken. Kategorin övriga fonder omfattar fonder som inte kunnat klassificeras enligt någon annan kategori, exempelvis hedgefonder.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i SM som nu finns på SCB:s webbplats www.scb.se/fm0403

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2017-05-16 kl. 09.30

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Finansinspektionen

Adress
Box 7821
103 97 Stockholm

Producent

SCB, Enheten för finansmarknadsstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Katya Vasileva-Gull

Telefon
010-479 42 64
E-post
katya.vasileva-gull@scb.se