Till innehåll på sidan

Finansmarknadsstatistik, december 2018

Lägre tillväxttakt för hushållens lån i december

Statistiknyhet från SCB 2019-01-28 9.30

I december 2018 hade hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) en årlig tillväxttakt på 5,5 procent, vilket innebär att tillväxttakten minskade med 0,2 procentenheter jämfört med november.

Totalt uppgick hushållens lån hos MFI till 4 012 miljarder kronor i december. Det är en ökning med 16 miljarder jämfört med föregående månad och 203 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år.

Bostadslånen utgjorde 82 procent av MFI:s totala utlåning till hushållen och uppgick i december till 3 289 miljarder. Det är en ökning med 13 miljarder jämfört med föregående månad och 172 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år. Bostadslånen hade en årlig tillväxttakt på 5,6 procent i december, en minskning med 0,2 procentenheter jämfört med november.

Hushållens konsumtionslån hade en tillväxttakt på 8,0 procent i december, vilket är 0,4 procentenheter lägre jämfört med november då den var 8,4 procent. Tillväxttakten för lån med övriga säkerheter var 4,0 procent i december, vilket är oförändrat jämfört med november. Totalt uppgick hushållens konsumtionskrediter och lån med övriga säkerheter till 225 respektive 498 miljarder i december.

Tillväxttakt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag, årlig tillväxttakt, %
Finansmarknadsstatistik, december 2018

Minskad tillväxttakt för företagens lån

I december var den årliga tillväxttakten för lån till icke-finansiella företag 6,2 procent, en minskning med 0,3 procentenheter jämfört med november då den var 6,5 procent. Totalt uppgick MFI:s utlåning till icke-finansiella företag till 2 309 miljarder kronor i december.

Flerbostadshus är den vanligaste säkerheten för utlåning till icke-finansiella företag och uppgick i december till 759 miljarder. Företagens blancolån uppgick till 405 miljarder och lån till bostadsrättsföreningar, som räknas till icke-finansiella företag, uppgick till 482 miljarder.

Högre bolåneränta

Hushållens genomsnittliga bolåneränta för nya avtal var 1,49 procent i december, vilket är en ökning med 0,03 procentenheter jämfört med november. Den rörliga bolåneräntan ökade med 0,04 procentenheter jämfört med november och uppgick till 1,45 procent i december.

I december var hushållens genomsnittsränta för nyinsättningar på bankkonton 0,07 procent, oförändrad jämfört med november. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag uppgick till 0,14 procent i december, en ökning med 0,01 procentenhet.

Den genomsnittliga utlåningsräntan för nya avtal till icke-finansiella företag ökade från 1,14 procent i november till 1,31 procent i december. Den rörliga räntan ökade med 0,24 procentenheter jämfört med föregående månad och uppgick till 1,31 procent i december.

Icke-finansiella företags genomsnittsränta för nyinsättningar på bankkonton uppgick i december till 0,01 procent, en ökning med 0,01 procentenhet jämfört med november. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag var -0,25 procent i december, en minskning med 0,08 procentenheter jämfört med november.

Ränta och tillväxt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag
 Ränta, hushållens nya låne- avtalRänta, hushållens nya bolåne-avtalTillväxt-takt, utlåning till hushållRänta, icke-finansiella företags nya låneavtalTillväxt-takt, utlåning till icke-finansiella företag
December -17
1,83% 1,57% 7,0% 1,31% 5,6%
November-18
1,79% 1,46% 5,7% 1,14% 6,5%
December-18
1,75% 1,49% 5,5% 1,31% 6,2%

Ökad tillväxttakt för M3

Den årliga tillväxttakten för det smala penningmängdsmåttet, M1, uppgick till 7,6 procent i december, en minskning med 0,1 procentenhet jämfört med november. M1 uppgick i december till 2 895 miljarder kronor.

Tillväxttakten för det breda penningmängdsmåttet M3 uppgick till 5,7 procent i december, en ökning med 0,9 procentenheter jämfört med november. Totalt uppgick M3 till 3 423 miljarder i december.

Penningmängd, årlig tillväxttakt
Finansmarknadsstatistik, december 2018

M1 består av allmänhetens innehav av sedlar och mynt samt allmänhetens avistainlåning i MFI och staten. M3 inkluderar förutom M1 även inlåning med vissa villkor, repor, andelar i penningmarknadsfonder och korta värdepapper.

Definitioner och förklaringar

SCB sammanställer, på uppdrag av Riksbanken, finansmarknadsstatistiken månadsvis. Statistiken bygger i huvudsak på rapportering från monetära finansinstitut (MFI), vilket innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut, monetära värdepappersbolag och monetära investeringsfonder (penningmarknadsfonder).

Nästa publiceringstillfälle

2019-02-27 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för finansmarknadsstatistik

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Tina Hansson

Telefon
010-479 58 15
E-post
tina.hansson@scb.se

Viktor Morell

Telefon
010-479 49 22
E-post
viktor.morell@scb.se