Till innehåll på sidan

Finansmarknadsstatistik, januari 2019

Lägre tillväxttakt för hushållens lån i januari

Statistiknyhet från SCB 2019-02-27 9.30

I januari 2019 hade hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) en årlig tillväxttakt på 5,4 procent, vilket innebär att tillväxttakten minskade med 0,1 procentenhet jämfört med december.

Totalt uppgick hushållens lån hos MFI till 4 025 miljarder kronor i januari. Det är en ökning med 12 miljarder jämfört med föregående månad och 203 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år.

Bostadslånen utgjorde 82 procent av MFI:s totala utlåning till hushållen och uppgick i januari till 3 299 miljarder. Det är en ökning med 9 miljarder jämfört med föregående månad och 169 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år. Bostadslånen hade en årlig tillväxttakt på 5,5 procent i januari, en minskning med 0,1 procentenhet jämfört med december.

Hushållens konsumtionslån hade en tillväxttakt på 7,8 procent i januari, vilket är 0,2 procentenheter lägre jämfört med december då den var 8,0 procent. Tillväxttakten för lån med övriga säkerheter var 3,8 procent i januari, vilket innebär att den minskade med 0,2 procentenheter jämfört med december. Totalt uppgick hushållens konsumtionskrediter och lån med övriga säkerheter till 227 respektive 498 miljarder i januari.

Tillväxttakt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag, årlig tillväxttakt, %
Finansmarknadsstatistik, januari 2019

Minskad tillväxttakt för företagens lån

I januari var den årliga tillväxttakten för lån till icke-finansiella företag 5,7 procent, en minskning med 0,5 procentenheter jämfört med december då den var 6,2 procent. Totalt uppgick MFI:s utlåning till icke-finansiella företag till 2 315 miljarder kronor i januari.

Flerbostadshus är den vanligaste säkerheten för utlåning till icke-finansiella företag och uppgick i januari till 762 miljarder. Företagens blancolån uppgick till 352 miljarder och lån till bostadsrättsföreningar, som räknas till icke-finansiella företag, uppgick till 483 miljarder.

Högre bolåneränta

Hushållens genomsnittliga bolåneränta för nya avtal var 1,58 procent i januari, vilket är en ökning med 0,09 procentenheter jämfört med december. Den rörliga bolåneräntan ökade med 0,13 procentenheter jämfört med december och uppgick till 1,58 procent i januari.

I januari var hushållens genomsnittsränta för nyinsättningar på bankkonton 0,11 procent, en ökning med 0,04 procentenheter jämfört med december. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag uppgick till 0,14 procent i januari, oförändrad jämfört med december.

Den genomsnittliga utlåningsräntan för nya avtal till icke-finansiella företag ökade från 1,31 procent i december till 1,41 procent i januari. Den rörliga räntan ökade med 0,12 procentenheter jämfört med föregående månad och uppgick till 1,43 procent i januari.

Icke-finansiella företags genomsnittsränta för nyinsättningar på bankkonton uppgick i januari till 0,08 procent, en ökning med 0,07 procentenheter jämfört med december. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag var -0,07 procent i januari, en ökning med 0,18 procentenheter jämfört med december.

Ränta och tillväxt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag
 Ränta, hushållens nya låne- avtalRänta, hushållens nya bolåne-avtalTillväxt-takt, utlåning till hushållRänta, icke-finansiella företags nya låneavtalTillväxt-takt, utlåning till icke-finansiella företag
Januari-
18
1,90% 1,55% 7,0% 1,35% 5,8%
December-18
1,75% 1,49% 5,5% 1,31% 6,2%
Januari-
19
1,89% 1,58% 5,4% 1,41% 5,7%

Ökad tillväxttakt för M3

Den årliga tillväxttakten för det smala penningmängdsmåttet, M1, uppgick till 6,5 procent i januari, en minskning med 1,1 procentenhet jämfört med december. M1 uppgick i januari till 2 924 miljarder kronor.

Tillväxttakten för det breda penningmängdsmåttet M3 uppgick till 6,6 procent i januari, en ökning med 0,7 procentenheter jämfört med december då den var 5,9 procent (reviderad). Totalt uppgick M3 till 3 495 miljarder i januari.

Penningmängd, årlig tillväxttakt
Finansmarknadsstatistik, januari 2019

M1 består av allmänhetens innehav av sedlar och mynt samt allmänhetens avistainlåning i MFI och staten. M3 inkluderar förutom M1 även inlåning med vissa villkor, repor, andelar i penningmarknadsfonder och korta värdepapper.

Definitioner och förklaringar

SCB sammanställer, på uppdrag av Riksbanken, finansmarknadsstatistiken månadsvis. Statistiken bygger i huvudsak på rapportering från monetära finansinstitut (MFI), vilket innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut, monetära värdepappersbolag och monetära investeringsfonder (penningmarknadsfonder).

Nästa publiceringstillfälle

2019-03-27 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för finansmarknadsstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Nina Engström

Telefon
010-479 45 86
E-post
nina.engstrom@scb.se

Jörgen Sandberg

Telefon
010-479 47 69
E-post
jorgen.sandberg@scb.se