Till innehåll på sidan

Finansmarknadsstatistik, juli 2018:

Lägre tillväxttakt för hushållens lån i juli

Statistiknyhet från SCB 2018-08-27 9.30

I juli 2018 hade hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) en årlig tillväxttakt på 6,2 procent, vilket innebär att tillväxttakten minskade med 0,1 procentenhet jämfört med juni.

Totalt uppgick hushållens lån hos MFI till 3 927 miljarder kronor i juli. Det är en ökning med 11 miljarder jämfört med föregående månad och 226 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år.

Bostadslånen utgjorde 82 procent av MFI:s totala utlåning till hushållen och uppgick i juli till 3 216 miljarder. Det är en ökning med 10 miljarder jämfört med föregående månad och 190 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år. Bostadslånen hade en årlig tillväxttakt på 6,4 procent i juli, en minskning med 0,1 procentenhet jämfört med juni.

Hushållens konsumtionslån hade en tillväxttakt på 6,4 procent i juli, vilket är 0,3 procentenhet högre jämfört med juni då den var 6,1 procent. Tillväxttakten för lån med övriga säkerheter var 4,8 procent i juli, vilket innebär att den var oförändrad jämfört med juni. Totalt uppgick hushållens konsumtionskrediter och lån med övriga säkerheter till 218 respektive 493 miljarder i juli.

Tillväxttakt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag, årlig tillväxttakt, %
Finansmarknadsstatistik, juli 2018

Minskad tillväxttakt för företagens lån

I juli var den årliga tillväxttakten för lån till icke-finansiella företag 5,8 procent, en minskning med 1,7 procentenheter jämfört med juni. Totalt uppgick MFI:s utlåning till icke-finansiella företag till 2 283 miljarder kronor i juli.

Flerbostadshus är den vanligaste säkerheten för utlåning till icke-finansiella företag och uppgick i juli till 750 miljarder. Företagens blancolån uppgick till 414 miljarder och lån till bostadsrättsföreningar, som räknas till icke-finansiella företag, uppgick till 476 miljarder.

Knapp minskning av bolåneränta

Hushållens genomsnittliga bolåneränta för nya avtal var 1,48 procent i juli, vilket är en minskning med 0,01 procentenhet jämfört med juni. Den rörliga bolåneräntan uppgick till 1,46 procent, vilket innebär att den var oförändrad jämfört med föregående månad.

I juli var hushållens genomsnittsränta för nyinsättningar på bankkonton 0,07 procent, vilket innebär att den ökade med 0,01 procentenhet jämfört med juni. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag uppgick till 0,12 procent i juli.

Den genomsnittliga utlåningsräntan för nya avtal till icke-finansiella företag ökade från 1,19 procent i juni till 1,43 procent i juli. Den rörliga räntan ökade med 0,24 procentenhet jämfört med föregående månad och uppgick till 1,44 procent i juli.

Icke-finansiella företags genomsnittsränta för nyinsättningar på bankkonton uppgick i juli till 0,01 procent, oförändrad jämfört med juni. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag var -0,10 procent i juli, vilket kan jämföras med -0,12 procent i juni.

Ränta och tillväxt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag
 Ränta, hushållens nya låne- avtalRänta, hushållens nya bolåne-avtalTillväxt-takt, utlåning till hushållRänta, icke-finansiella företags nya låneavtalTillväxt-
takt, utlåning till icke-finansiella företag
Juli-17
1,94% 1,58% 6,9% 1,25% 5,1%
Juni-18
1,81% 1,49% 6,3% 1,19% 7,5%
Juli-18
1,91% 1,48% 6,2% 1,43% 5,8%

Minskad tillväxttakt för M3

Den årliga tillväxttakten för det smala penningmängdsmåttet, M1, uppgick till 6,3 procent i juli, vilket är en minskning jämfört med juni då den var 7,6 procent. M1 uppgick i juli till 2 827 miljarder kronor.

Tillväxttakten för det breda penningmängdsmåttet M3 minskade från 5,4 procent i juni till 5,1 procent i juli. Totalt uppgick M3 till 3 370 miljarder i juli.

Penningmängd, årlig tillväxttakt
Finansmarknadsstatistik, juli 2018

M1 består av allmänhetens innehav av sedlar och mynt samt allmänhetens avistainlåning i MFI och staten. M3 inkluderar förutom M1 även inlåning med vissa villkor, repor, andelar i penningmarknadsfonder och korta värdepapper.

Definitioner och förklaringar

SCB sammanställer, på uppdrag av Riksbanken, finansmarknadsstatistiken månadsvis. Statistiken bygger i huvudsak på rapportering från monetära finansinstitut (MFI), vilket innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut, monetära värdepappersbolag och monetära investeringsfonder (penningmarknadsfonder). 

Nästa publiceringstillfälle

2018-09-27 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för finansmarknadsstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Viktor Morell

Telefon
010-479 49 22
E-post
viktor.morell@scb.se

Nina Engström

Telefon
010-479 45 86
E-post
nina.engstrom@scb.se