Till innehåll på sidan

Finansmarknadsstatistik, maj 2019

Oförändrad tillväxttakt för hushållens lån i maj

Statistiknyhet från SCB 2019-07-01 9.30

I maj 2019 hade hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) en årlig tillväxttakt på 5,0 procent, vilket innebär att tillväxttakten är oförändrad jämfört med april.

Totalt uppgick hushållens lån hos MFI till 4 084 miljarder kronor i maj. Det är en ökning med 20 miljarder jämfört med föregående månad och 195 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år.

Bostadslånen utgjorde 82 procent av MFI:s totala utlåning till hushållen och uppgick i maj till 3 346 miljarder. Det är en ökning med 16 miljarder jämfört med föregående månad och 158 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år. Bostadslånen hade en årlig tillväxttakt på 5,0 procent i maj.

Hushållens konsumtionslån hade en tillväxttakt på 7,2 procent i maj, vilket är en ökning med 0,5 procentenheter jämfört med april (reviderat). Tillväxttakten för lån med övriga säkerheter var 4,2 procent i maj, vilket är en ökning med 0,2 procentenheter mot april (reviderat). Totalt uppgick hushållens konsumtionskrediter och lån med övriga säkerheter till 234 respektive 504 miljarder i maj.

Tillväxttakt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag, årlig tillväxttakt, %

Finansmarknadsstatistik, maj 2019

Oförändrad tillväxttakt för företagens lån

I maj var den årliga tillväxttakten för lån till icke-finansiella företag 6,1 procent, oförändrat jämfört med april. Totalt uppgick MFI:s utlåning till icke-finansiella företag till 2 404 miljarder kronor i maj.

Flerbostadshus är den vanligaste säkerheten för utlåning till icke-finansiella företag och uppgick i maj till 780 miljarder. Företagens blancolån uppgick till 395 miljarder och lån till bostadsrättsföreningar, som räknas till icke-finansiella företag, uppgick till 486 miljarder.

Lägre bolåneränta

Hushållens genomsnittliga bolåneränta för nya avtal var 1,52 procent i maj, en minskning med 0,01 procentenhet jämfört med april. Den rörliga bolåneräntan uppgick till 1,54 procent i maj, vilket är oförändrat jämfört med april.

I maj var hushållens genomsnittsränta för nyinsättningar på bankkonton 0,08 procent, en ökning med 0,01 procentenhet jämfört med april. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag uppgick till 0,16 procent i maj, oförändrat jämfört med april.

Den genomsnittliga utlåningsräntan för nya avtal till icke-finansiella företag var 1,32 procent i maj vilket är oförändrat jämfört med april. Den rörliga räntan minskade med 0,02 procentenheter jämfört med föregående månad och uppgick till 1,31 procent i maj.

Icke-finansiella företags genomsnittsränta för nyinsättningar på bankkonton uppgick i maj till 0,01 procent, oförändrat jämfört med april. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag var -0,03 procent i maj, en ökning med 0,07 procentenheter jämfört med april.

Ränta och tillväxt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag
 Ränta, hushållens nya låne- avtalRänta, hushållens nya bolåne-avtalTillväxttakt, utlåning till hushållRänta, icke-finansiella företags nya låneavtalTillväxttakt, utlåning till icke-finansiella företag
Maj -18
1,90% 1,49% 6,6% 1,30% 6,9%
April -19
1,89% 1,53% 5,0% 1,32% 6,1%
Maj -19
1,91% 1,52% 5,0% 1,32% 6,1%

Ökad tillväxttakt för M3

Den årliga tillväxttakten för det smala penningmängdsmåttet, M1, uppgick till 7,2 procent i maj, en ökning med 1,3 procentenhet jämfört med april (reviderat). M1 uppgick i maj till 2 980 miljarder kronor.

Tillväxttakten för det breda penningmängdsmåttet M3 uppgick till 7,5 procent i maj, en ökning med 2,7 procentenheter jämfört med april (reviderat) då den var 4,8 procent. Totalt uppgick M3 till 3 570 miljarder i maj.

Penningmängd, årlig tillväxttakt

Finansmarknadsstatistik, maj 2019

M1 består av allmänhetens innehav av sedlar och mynt samt allmänhetens avistainlåning i MFI och staten. M3 inkluderar förutom M1 även inlåning med vissa villkor, repor, andelar i penningmarknadsfonder och korta värdepapper.

Definitioner och förklaringar

SCB sammanställer, på uppdrag av Riksbanken, finansmarknadsstatistiken månadsvis. Statistiken bygger i huvudsak på rapportering från monetära finansinstitut (MFI), vilket innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut, monetära värdepappersbolag och monetära investeringsfonder (penningmarknadsfonder).

Nästa publiceringstillfälle

2019-07-25 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för finansmarknadsstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Viktor Morell

Telefon
010-479 49 22
E-post
viktor.morell@scb.se