Till innehåll på sidan

Finansmarknadsstatistik, november 2017:

Oförändrad tillväxttakt för hushållens lån

Statistiknyhet från SCB 2017-12-29 9.30

I november 2017 hade hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) en årlig tillväxttakt på 7,1 procent, vilket innebär att tillväxttakten var oförändrad jämfört med i oktober.

Totalt uppgick hushållens lån hos MFI till 3 790 miljarder kronor i november. Det är en ökning med 22 miljarder jämfört med föregående månad och 247 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år.

Hushållens bostadslån uppgick till 3 100 miljarder i november. Det är en ökning med 20 miljarder jämfört med föregående månad och 213 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år. Det innebär att bostadslånen hade en årlig tillväxttakt på 7,4 procent i november, en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med i oktober.

Hushållens konsumtionslån hade en tillväxttakt på 7,2 procent i november. Det är en minskning jämfört med oktober då den var 7,3 procent (reviderad). Tillväxttakten för lån med övriga säkerheter låg på 5,7 procent i november, vilket innebär en ökning jämfört med föregående månad då den låg på 5,6 procent (reviderad). Totalt uppgick hushållens konsumtionskrediter och lån med övriga säkerheter till 206 respektive 484 miljarder i november.

Tillväxttakt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag, årlig tillväxttakt, %
Finansmarknadsstatistik, november 2017

Ökad tillväxttakt för företagens lån

I november var den årliga tillväxttakten för lån till icke-finansiella företag 4,9 procent, vilket kan jämföras med föregående månad då den var 3,4 procent (reviderad). Totalt uppgick MFI:s utlåning till icke-finansiella företag till 2 168 miljarder kronor i november.

Flerbostadshus är den vanligaste säkerheten för utlåning till icke-finansiella företag och uppgick i november till 712 miljarder. Företagens blancolån uppgick till 378 miljarder och lån till bostadsrättsföreningar, som räknas till icke-finansiella företag, uppgick till 454 miljarder.

Oförändrad bolåneränta i november

Hushållens genomsnittliga bolåneränta för nya avtal var 1,57 procent i november. Det innebär att den var oförändrad jämfört med oktober. Den rörliga bolåneräntan ökade med 0,01 procentenheter jämfört med i oktober och uppgick till 1,55 procent i november.

I november var hushållens genomsnittsränta på nyinsättningar på bankkonton 0,08 procent, vilket är en ökning med 0,01 procentenheter jämfört med oktober. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag ökade också och uppgick till 0,11 procent i november.

Den genomsnittliga utlåningsräntan för nya avtal till företag ökade från 1,32 procent i oktober till 1,35 procent i november. Den rörliga räntan minskade med 0,01 procentenheter jämfört med föregående månad och uppgick till 1,32 procent i november.

Företagens genomsnittsränta på nyinsättningar på bankkonton uppgick i november till 0,01 procent. Det betyder att den var oförändrad jämfört med oktober. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag var -0,09 procent i november, vilket kan jämföras med -0,14 procent i oktober.

Ränta och tillväxt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag
 Ränta, hushållens nya låne- avtalRänta, hushållens nya bolåne-avtalTillväxt-takt, utlåning till hushållRänta, icke-finansiella företags nya låneavtalTillväxt-takt, utlåning till icke-finansiella företag
Nov-16
1,88% 1,57% 7,2% 1,22% 5,1%
Okt-17
1,89% 1,57% 7,1% 1,32% 3,4%
Nov-17
1,89% 1,57% 7,1% 1,35% 4,9%

Minskad tillväxttakt för M3

Den årliga tillväxttakten för det smala penningmängdsmåttet, M1, uppgick till 8,7 procent i november, vilket är en minskning jämfört med oktober då den var 9,2 procent. M1 uppgick i november till 2 696 miljarder kronor.

Tillväxttakten för det breda penningmängdsmåttet, M3, minskade från 8,2 procent i oktober till 7,9 procent i november. Totalt uppgick M3 till 3 277 miljarder i november.

Penningmängd, årlig tillväxttakt
Finansmarknadsstatistik, november 2017

M1 består av allmänhetens innehav av sedlar och mynt samt allmänhetens avistainlåning i MFI och staten. M3 inkluderar förutom M1 även inlåning med vissa villkor, repor, andelar i penningmarknadsfonder och korta värdepapper.

Definitioner och förklaringar

SCB sammanställer, på uppdrag av Riksbanken, finansmarknadsstatistiken månadsvis. Statistiken bygger i huvudsak på rapportering från monetära finansinstitut (MFI), vilket innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut, monetära värdepappersbolag och monetära investeringsfonder (penningmarknadsfonder).

Nästa publiceringstillfälle

2018-01-26 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för finansmarknadsstatistik

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Nina Engström

Telefon
010-479 45 86
E-post
nina.engstrom@scb.se

Viktor Morell

Telefon
010-479 49 22
E-post
viktor.morell@scb.se