Till innehåll på sidan

Finansmarknadsstatistik, oktober 2017:

Högre tillväxttakt för hushållens lån

Statistiknyhet från SCB 2017-11-27 9.30

I oktober hade hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) en årlig tillväxttakt på 7,1 procent, vilket innebär att tillväxttakten ökade med 0,1 procentenheter jämfört med i september (reviderad).

Totalt uppgick hushållens lån hos MFI till 3 764 miljarder kronor i oktober. Det är en ökning med 18 miljarder jämfört med föregående månad och 267 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år.

Hushållens bostadslån uppgick till 3 080 miljarder i oktober. Det är en ökning med 17 miljarder jämfört med föregående månad och 210 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år. Det innebär att bostadslånen hade en årlig tillväxttakt på 7,3 procent i oktober, en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med i september (reviderad).

Hushållens konsumtionslån hade en tillväxttakt på 7,4 procent i oktober. Det är en minskning jämfört med september då den var 8,2 procent (reviderad). Tillväxttakten för lån med övriga säkerheter låg på 5,5 procent i oktober, vilket innebär att den var oförändrad jämfört med föregående månad. Totalt uppgick hushållens konsumtionskrediter och lån med övriga säkerheter till 202 respektive 482 miljarder i oktober.

Tillväxttakt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag, årlig tillväxttakt, %
Finansmarknadsstatistik, oktober 2017

Minskad kredittillväxt för företagen i oktober

I oktober var den årliga tillväxttakten för lån till icke-finansiella företag 3,7 procent, vilket kan jämföras med föregående månad då den var 3,8 procent. Totalt uppgick MFI:s utlåning till icke-finansiella företag till 2 146 miljarder kronor i oktober.

Flerbostadshus är den vanligaste säkerheten för utlåning till icke-finansiella företag och uppgick i oktober till 708 miljarder. Företagens blancolån uppgick till 359 miljarder och lån till bostadsrättsföreningar, som räknas till icke-finansiella företag, uppgick till 451 miljarder.

Lägre bolåneränta i oktober

Hushållens genomsnittliga bolåneränta för nya avtal var 1,57 procent i oktober. Det är en minskning med 0,01 procentenheter jämfört med september. Den rörliga bolåneräntan minskade också med 0,01 procentenheter jämfört med i september och uppgick till 1,54 procent i oktober.

I oktober var hushållens genomsnittsränta på nyinsättningar på bankkonton 0,07 procent, vilket är oförändrat jämfört med september. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag var också oförändrad och uppgick till 0,10 procent i oktober.

Den genomsnittliga utlåningsräntan för nya avtal till företag minskade från 1,39 procent i september till 1,32 procent i oktober. Även den rörliga räntan minskade jämfört med föregående månad och uppgick till 1,33 procent i oktober.

Företagens genomsnittsränta på nyinsättningar på bankkonton uppgick i oktober till 0,01 procent. Det betyder att den var oförändrad jämfört med september. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag var -0,14 procent i oktober, vilket kan jämföras med -0,01 procent i september.

Ränta och tillväxt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag
 Ränta, hushållens nya låne- avtalRänta, hushållens nya bolåne-avtalTillväxt-takt, utlåning till hushållRänta, icke-finansiella företags nya låneavtalTillväxt-takt, utlåning till icke-finansiella företag
Okt-16
1,90% 1,59% 7,2% 1,26% 6,2%
Sep-17
1,86% 1,58% 7,0% 1,39% 3,8%
Okt-17
1,89% 1,57% 7,1% 1,32% 3,7%

Minskad tillväxttakt för M3

Den årliga tillväxttakten för det smala penningmängdsmåttet, M1, uppgick till 9,2 procent i oktober, vilket är en minskning jämfört med september då den var 9,6 procent. M1 uppgick i oktober till 2 683 miljarder kronor.

Tillväxttakten för det breda penningmängdsmåttet, M3, minskade från 9,3 procent i september till 8,4 procent i oktober. Totalt uppgick M3 till 3 249 miljarder i oktober.

Penningmängd, årlig tillväxttakt
Finansmarknadsstatistik, oktober 2017

M1 består av allmänhetens innehav av sedlar och mynt samt allmänhetens avistainlåning i MFI och staten. M3 inkluderar förutom M1 även inlåning med vissa villkor, repor, andelar i penningmarknadsfonder och korta värdepapper.

Definitioner och förklaringar

SCB sammanställer, på uppdrag av Riksbanken, finansmarknadsstatistiken månadsvis. Statistiken bygger i huvudsak på rapportering från monetära finansinstitut (MFI), vilket innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut, monetära värdepappersbolag och monetära investeringsfonder (penningmarknadsfonder).

Nästa publiceringstillfälle

2017-12-29 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för finansmarknadsstatistik

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Emil Jansson

Telefon
010-479 43 57
E-post
emil.jansson@scb.se

Viktor Morell

Telefon
010-479 49 22
E-post
viktor.morell@scb.se