Till innehåll på sidan

Finansmarknadsstatistik, augusti 2018

Lägre tillväxttakt för hushållens lån i augusti

Statistiknyhet från SCB 2018-09-27 9.30

I augusti 2018 hade hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) en årlig tillväxttakt på 6,1 procent, vilket innebär att tillväxttakten minskade med 0,1 procentenhet jämfört med juli.

Totalt uppgick hushållens lån hos MFI till 3 943 miljarder kronor i augusti. Det är en ökning med 17 miljarder jämfört med föregående månad och 224 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år.

Bostadslånen utgjorde 82 procent av MFI:s totala utlåning till hushållen och uppgick i augusti till 3 230 miljarder. Det är en ökning med 14 miljarder jämfört med föregående månad och 189 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år. Bostadslånen hade en årlig tillväxttakt på 6,3 procent i augusti, en minskning med 0,1 procentenhet jämfört med juli.

Hushållens konsumtionslån hade en tillväxttakt på 7,0 procent i augusti, vilket är 0,6 procentenhet högre jämfört med juli då den var 6,4 procent. Tillväxttakten för lån med övriga säkerheter var 4,8 procent i augusti, vilket innebär att den var oförändrad jämfört med juli. Totalt uppgick hushållens konsumtionskrediter och lån med övriga säkerheter till 218 respektive 495 miljarder i augusti.

Tillväxttakt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag, årlig tillväxttakt, %
Finansmarknadsstatistik, augusti 2018

Ökad tillväxttakt för företagens lån

I augusti var den årliga tillväxttakten för lån till icke-finansiella företag 7,2 procent, en ökning med 1,4 procentenheter jämfört med juli. Totalt uppgick MFI:s utlåning till icke-finansiella företag till 2 296 miljarder kronor i augusti.

Flerbostadshus är den vanligaste säkerheten för utlåning till icke-finansiella företag och uppgick i augusti till 752 miljarder. Företagens blancolån uppgick till 410 miljarder och lån till bostadsrättsföreningar, som räknas till icke-finansiella företag, uppgick till 478 miljarder.

Minskning av bolåneränta

Hushållens genomsnittliga bolåneränta för nya avtal var 1,46 procent i augusti, vilket är en minskning med 0,02 procentenhet jämfört med juli. Den rörliga bolåneräntan uppgick till 1,44 procent, vilket också är en minskning med 0,02 procentenhet.

I augusti var hushållens genomsnittsränta för nyinsättningar på bankkonton 0,07 procent vilket är oförändrat jämfört med juli. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag uppgick till 0,13 procent i augusti.

Den genomsnittliga utlåningsräntan för nya avtal till icke-finansiella företag minskade från 1,43 procent i juli till 1,33 procent i augusti. Den rörliga räntan minskade med 0,17 procentenhet jämfört med föregående månad och uppgick till 1,27 procent i augusti.

Icke-finansiella företags genomsnittsränta för nyinsättningar på bankkonton uppgick i augusti till 0,01 procent, oförändrad jämfört med juli. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag var -0,16 procent i augusti, vilket kan jämföras med -0,10 procent i juli.

Ränta och tillväxt, utlåning till hushåll och icke-finansiella företag
 Ränta, hushållens nya låne- avtalRänta, hushållens nya bolåne-avtalTillväxt-takt, utlåning till hushållRänta, icke-finansiella företags nya låneavtalTillväxt-
takt,
utlåning
till icke-finansiella företag
Augusti-17
1,92% 1,58% 7,0% 1,10% 4,1%
Juli-18
1,91% 1,48% 6,2% 1,43% 5,8%
Augusti-18
1,88% 1,46% 6,1% 1,33% 7,2%

Minskad tillväxttakt för M3

Den årliga tillväxttakten för det smala penningmängdsmåttet, M1, uppgick till 6,3 procent i augusti, oförändrad jämfört med juli. M1 uppgick i augusti till 2 821 miljarder kronor.

Tillväxttakten för det breda penningmängdsmåttet M3 minskade från 5,1 procent i juli till 4,5 procent i augusti. Totalt uppgick M3 till 3 366 miljarder i augusti.

Penningmängd, årlig tillväxttakt
Finansmarknadsstatistik, augusti 2018

M1 består av allmänhetens innehav av sedlar och mynt samt allmänhetens avistainlåning i MFI och staten. M3 inkluderar förutom M1 även inlåning med vissa villkor, repor, andelar i penningmarknadsfonder och korta värdepapper.

Definitioner och förklaringar

SCB sammanställer, på uppdrag av Riksbanken, finansmarknadsstatistiken månadsvis. Statistiken bygger i huvudsak på rapportering från monetära finansinstitut (MFI), vilket innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut, monetära värdepappersbolag och monetära investeringsfonder (penningmarknadsfonder). 

Nästa publiceringstillfälle

2018-10-25 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för finansmarknadsstatistik

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Viktor Morell

Telefon
010-479 49 22
E-post
viktor.morell@scb.se

Nina Engström

Telefon
010-479 45 86
E-post
nina.engstrom@scb.se