Till innehåll på sidan

Finansräkenskaper, kvartal och år

Nästa publicering: 2019-03-29

Statistiken visar olika samhällssektorers finansiella sparande och finansiella förmögenhet fördelat på olika finansobjekt och visar var i samhällsekonomin finansiella överskott och underskott uppstår, hur överskotten placeras och hur underskotten finansieras.

För den här statistiken ansvarar:
Finansinspektionen

Finansinspektionen logotyp

Från och med publiceringen av Finansräkenskaper 4:e kvartalet 2017 (2018-03-20) redovisas inte statistiken längre i form av Statistiskt meddelande. Data som tidigare publicerades i Statistiskt meddelande finns nu under rubriken Tabeller och diagram. Mer detaljerad data finns i Statistikdatabasen.

Statistiknyheter

Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2018

2019-03-21

Under fjärde kvartalet 2018 föll Stockholmsbörsen vilket bidrog till att hushållens finansiella tillgångar minskade med 760 miljarder kronor. Även marknadsvärdet för hushållens bostadsrätter sjönk och tillväxten i hushållens lånestock föll till sin lägsta nivå sedan tredje kvartalet 2014.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Finansräkenskaper tredje kvartalet 2017 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2017-12-21
Finansräkenskaper andra kvartalet 2017 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2017-09-22
Finansräkenskaper första kvartalet 2017 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2017-06-21
Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2016 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2017-03-23
Finansräkenskaper tredje kvartalet 2016 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2016-12-21
Finansräkenskaper andra kvartalet 2016 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2016-09-22
Finansräkenskaper första kvartalet 2016 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2016-06-22
Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2015 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2016-03-23
Finansräkenskaper tredje kvartalet 2015 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2015-12-17
Finansräkenskaper andra kvartalet 2015 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2015-09-23
Finansräkenskaper första kvartalet 2015 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2015-06-17
Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2014 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2015-03-19
Finansräkenskaper tredje kvartalet 2014 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2014-12-18
Finansräkenskaper andra kvartalet 2014 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2014-09-24
Finansräkenskaper första kvartalet 2014 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2014-06-18
Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2013. Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2014-03-21
Finansräkenskaper tredje kvartalet 2013 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2013-12-19
Finansräkenskaper andra kvartalet 2013 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2013-09-25
Finansräkenskaper första kvartalet 2013 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2013-06-19
Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2012. Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2013-03-21
Finansräkenskaper tredje kvartalet 2012 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2012-12-20
Finansräkenskaper andra kvartalet 2012 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer, korrigerat 2012-10-19 SM 2012-09-21
Finansräkenskaper första kvartalet 2012 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2012-06-20
Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2011. Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2012-03-22
Finansräkenskaper tredje kvartalet 2011 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2011-12-21
Finansräkenskaper andra kvartalet 2011 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2011-09-22
Finansräkenskaper första kvartalet 2011 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2011-06-23
Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2010. Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2011-03-24
Finansräkenskaper tredje kvartalet 2010. Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2010-12-21
Finansräkenskaper andra kvartalet 2010. Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2010-09-23
Finansräkenskaper första kvartalet 2010. Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2010-06-24
Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2009. Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Korrigerad version 2010-03-25 SM 2010-03-25
Finansräkenskaper tredje kvartalet 2009. Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Korrigerad version 2009-12-18 SM 2009-12-17
Finansräkenskaper andra kvartalet 2009. Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2009-09-24
Finansräkenskaper första kvartalet 2009. Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2009-06-25
Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2008. Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2009-03-26
Finansräkenskaper tredje kvartalet 2008. Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2008-12-18
Finansräkenskaper andra kvartalet 2008. Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2008-09-25
Finansräkenskaper första kvartalet 2008. Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2008-06-26
Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2007. Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2008-03-27
Finansräkenskaper tredje kvartalet 2007. Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2007-12-20
Finansräkenskaper andra kvartalet 2007. Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2007-09-27
Finansräkenskaper första kvartalet 2007. Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2007-06-28
Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2006. Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2007-03-29
Finansräkenskaper tredje kvartalet 2006. Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2006-12-21
Finansräkenskaper andra kvartalet 2006. Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2006-09-28
Finansräkenskaper första kvartalet 2006. Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2006-06-29
Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2005. Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2006-03-30
Finansräkenskaper tredje kvartalet 2005. Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2005-12-22
Finansräkenskaper andra kvartalet 2005. Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2005-09-28
Finansräkenskaper första kvartalet 2005. Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2005-06-30
Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2004. Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2005-04-07
Finansräkenskaper tredje kvartalet 2004. Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2004-12-22
Finansräkenskaper 1997–2003 SM 2004-11-25
Finansräkenskaper andra kvartalet 2004. Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2004-09-27
Finansräkenskaper första kvartalet 2004. Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2004-06-29
Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2003. Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2004-04-06
Finansräkenskaper tredje kvartalet 2003. Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2004-01-14
Finansräkenskaper 1997–2002. SM 2003-11-27
Finansräkenskaper andra kvartalet 2003. Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2003-09-30
Finansräkenskaper första kvartalet 2003. Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2003-06-26
Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2002. Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2003-04-15
Finansräkenskaper tredje kvartalet 2002. Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2003-01-14
Finansräkenskaper 1996–2001, reviderad SM 2002-12-11
Finansräkenskaper andra kvartalet 2002. Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2002-09-30
Finansräkenskaper första kvartalet 2002. Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2002-06-27
Finansräkenskaper 1996–2001. Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2002-05-17
Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2001. Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2002-05-03
Finansräkenskaper tredje kvartalet 2001. Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer SM 2002-01-23

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Nationalräkenskaperna

E-post
nrinfo@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/fm0103