Till innehåll på sidan

Sparbarometern

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-08-24

Sparbarometern är en snabbstatistik med syfte att snabbt ge en preliminär kalkyl över hushållens finansiella sparande och finansiella förmögenhet kvartalsvis.

För den här statistiken ansvarar:
Finansinspektionen

Aktuellt

Från och med 2023 kommer Sparbarometern att publiceras halvårsvis från att tidigare ha publicerats kvartalsvis. Detta gäller för den statistik som avser kvartal 4 2022 och framåt.
Förändringen innebär att Sparbarometern nu endast kommer att publiceras för andra och fjärde kvartalet varje år.

SCB kommer kunna fortsätta presentera statistik för alla kvartal, men för första och tredje kvartalen kommer statistiken istället att baseras på data från Finansräkenskaperna och publiceras senare, samtidigt som Finansräkenskaperna.

Statistiknyheter

Hushållens lånetillväxttakt fortsatte falla

2023-02-16

Fjärde kvartalet 2022 avslutade det första helåret sedan 2019 som inte påverkats av omfattande restriktioner och rekommendationer till följd av pandemin. Pandemiåren 2020 och 2021 påverkade hushållens sparbeteende. Sparandet ökade under pandemin men föll under 2022. Sparbarometern fokuserar på en delmängd av hushållens totala sparande för att bättre reflektera denna utveckling.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

SCB, Nationalräkenskaper

E-post
nrinfo@scb.se

Filip Grundberg

Telefon
010-479 41 70
E-post
filip.grundberg@scb.se

Nicolai Nystrand

Telefon
010-479 45 45
E-post
nicolai.nystrand@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/fm0105