Till innehåll på sidan

Kapitalplaceringar 2:a kvartalet 2022

Försäkringsföretagens kapitalplaceringar

Statistiknyhet från SCB och Finansinspektionen 2022-09-06 8.00

Under andra kvartalet 2022 minskade marknadsvärdet på försäkringsföretagens placeringstillgångar till 6 097 miljarder kronor. Det kan jämföras med 6 525 miljarder vid föregående kvartals slut, och 6 317 miljarder vid andra kvartalet 2021.

Kvartalet i korthet

  • Innehav i aktier och andelar var det tillgångsslag som minskade mest i värde under kvartalet, från 4 555 miljarder kronor till 4 197 miljarder kronor, motsvarande en minskning med 8 procent. Som jämförelse minskade investeringsfondernas fondförmögenhet avseende aktiefonder med 12 procent för samma kvartal[1].
  • Innehav i obligationer minskade från 1 402 miljarder kronor till 1 349 miljarder kronor, motsvarande en minskning med 4 procent. Det är den tredje största procentuella minskningen sedan insamlingen startade 2007.

Livförsäkringsbolagen

  • Livförsäkringsföretagens placeringstillgångar var 5 443 miljarder vid andra kvartalets slut, vilket är en minskning med 410 miljarder från föregående kvartal.
  • Nettotransaktioner i kapitalplaceringar uppgick till -29 miljarder under kvartalet.

Skadeförsäkringsbolagen

  • Skadeförsäkringsföretagens placeringstillgångar var 655 miljarder vid första kvartalets slut, vilket är en minskning med 17 miljarder från föregående kvartal.
  • Under perioden uppgick bolagens nettoinvesteringar till
    0,1 miljarder.

1) SCB: Investeringsfonder, tillgångar och skulder.

Försäkringsföretagens placeringstillgångar
Försäkringsföretagens kapitalplaceringar

Nästa publiceringstillfälle

2022-11-30 klockan 8.00.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Finansinspektionen

Adress
Box 7821
103 97 Stockholm

Förfrågningar

Tina Hansson

Telefon
010-479 58 15
E-post
tina.hansson@scb.se

Nils-Henrik Jansson

Telefon
010-479 41 15
E-post
nils-henrik.jansson@scb.se