Till innehåll på sidan

Kapitalplaceringar 3:e kvartalet 2022

Försäkringsföretagens kapitalplaceringar

Statistiknyhet från SCB och Finansinspektionen 2022-11-30 8.00

Under tredje kvartalet 2022 minskade marknadsvärdet på försäkringsföretagens placeringstillgångar till 6 095 miljarder kronor. Det kan jämföras med 6 098 miljarder vid föregående kvartals slut, och 6 403 miljarder vid tredje kvartalet 2021.

Kvartalet i korthet

  • Innehav i aktier och andelar minskade från 4 197 miljarder kronor till 4 175 miljarder kronor, motsvarande en minskning med 0,5 procent. Som jämförelse minskade fondförmögenheten för aktiefonder med 1,6 procent för samma kvartal[1].
  • Innehav i obligationer minskade från 1 349 miljarder kronor till 1 324 miljarder kronor, motsvarande en minskning med 2 procent.

Livförsäkringsbolagen

  • Livförsäkringsföretagens placeringstillgångar var 5 440 miljarder vid tredje kvartalets slut, vilket är en minskning med 2 miljarder från föregående kvartal.
  • Nettotransaktioner i kapitalplaceringar uppgick till 29 miljarder under kvartalet.

Skadeförsäkringsbolagen

  • Skadeförsäkringsföretagens placeringstillgångar var 655 miljarder vid tredje kvartalets slut, vilket är oförändrat jämfört med föregående kvartal.
  • Under perioden uppgick bolagens nettoinvesteringar till -678 miljoner.

1) SCB: Investeringsfonder, tillgångar och skulder.

Försäkringsföretagens placeringstillgångar
Försäkringsföretagens kapitalplaceringar

Nästa publiceringstillfälle

2023-03-01 klockan 8.00.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Finansinspektionen

Adress
Box 7821
103 97 Stockholm

Förfrågningar

Tina Hansson

Telefon
010-479 58 15
E-post
tina.hansson@scb.se

Nils-Henrik Jansson

Telefon
010-479 41 15
E-post
nils-henrik.jansson@scb.se