Till innehåll på sidan

Kapitalplaceringar 4:e kvartalet 2021

Försäkringsföretagens kapitalplaceringar

Statistiknyhet från SCB och Finansinspektionen 2022-03-01 8.00

Under fjärde kvartalet 2021 steg marknadsvärdet på försäkringsföretagens placeringstillgångar till 6 849 miljarder kronor. Det kan jämföras med 6 415 miljarder vid föregående kvartals slut, och 5 661 miljarder vid fjärde kvartalet 2020.

Kvartalet i korthet

  • Innehav i aktier och andelar var det tillgångsslag som ökade mest i värde under kvartalet. Värdet steg med 431 miljarder.

Livförsäkringsbolagen

  • Livförsäkringsföretagens placeringstillgångar var 6 167 miljarder vid fjärde kvartalets slut, vilket är en ökning med 415 miljarder från föregående kvartal.
  • Nettotransaktioner i kapitalplaceringar uppgick till 27 miljarder under kvartalet.

Skadeförsäkringsbolagen

  • Skadeförsäkringsföretagens placeringstillgångar var 682 miljarder vid fjärde kvartalets slut, vilket är en ökning med 20 miljarder från föregående kvartal.
  • Under perioden uppgick bolagens nettoinvesteringar till -5 miljarder.
Försäkringsföretagens placeringstillgångar
Kapitalplaceringar 4:e kvartalet 2021

Nästa publiceringstillfälle

2022-05-31 klockan 8.00.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Finansinspektionen

Adress
Box 7821
103 97 Stockholm

Förfrågningar

ES/FS SCB, Sektionen för finansmarknadsstatistik

Tina Hansson

Telefon
010-479 58 15
E-post
tina.hansson@scb.se

Nils-Henrik Jansson

Telefon
010-479 41 15
E-post
nils-henrik.jansson@scb.se