Till innehåll på sidan

Liv- och skadeförsäkringsföretagens placeringstillgångar, kvartal 2 2021

Samtliga bolag

Diagram: Liv- och skadeförsäkringsföretagens placeringstillgångar,

Livbolagens fördelning av kapitalplaceringar

Diagram

Skadebolagens fördelning av kapitalplaceringar

Diagram: Liv- och skadeförsäkringsföretagens placeringstillgångar, kvartal 2 2020 Skadebolagens fördelning av kapitalplaceringar

I aktier och andelar ingår även andelar i obligations- och räntefonder.

Mer om statistiken

Källa
Finansinspektionen

Senast uppdaterad
2021-09-06

Har du frågor om statistiken?

fmfi@scb.se

Olof Hansson

Telefon
010-479 41 56
E-post
olof.hansson@scb.se

Farzad Ashouri

Telefon
010-479 41 13
E-post
farzad.ashouri@scb.se