Till innehåll på sidan

Liv- och skadeförsäkringsföretagens placeringstillgångar, kvartal 1 2019

Samtliga bolag

Diagram: Liv- och skadeförsäkringsföretagens placeringstillgångar, kvartal 1 2019, Samtliga bolag

Livbolagens fördelning av kapitalplaceringar

Diagram: Liv- och skadeförsäkringsföretagens placeringstillgångar, kvartal 1 2019, Livbolagens fördelning av kapitalplaceringar

Skadebolagens fördelning av kapitalplaceringar

Diagram: Liv- och skadeförsäkringsföretagens placeringstillgångar, kvartal 1 2019, Skadebolagens fördelning av kapitalplaceringar

I aktier och andelar ingår även andelar i obligations- och räntefonder.

Mer om statistiken

Källa
Finansinspektionen

Senast uppdaterad
2019-05-29

Har du frågor om statistiken?

Olof Hansson

Telefon
010-479 41 56
E-post
olof.hansson@scb.se