Till innehåll på sidan

Liv- och skadeförsäkringsföretagens placeringstillgångar, kvartal 3 2019

Samtliga bolag

Diagram

Livbolagens fördelning av kapitalplaceringar

Diagram

Skadebolagens fördelning av kapitalplaceringar

Diagram

I aktier och andelar ingår även andelar i obligations- och räntefonder.

Mer om statistiken

Källa
Finansinspektionen

Senast uppdaterad
2019-11-29

Har du frågor om statistiken?

fmfi@scb.se

Olof Hansson

Telefon
010-479 41 56
E-post
olof.hansson@scb.se

Marcus Lodén

Telefon
010-479 40 67
E-post
marcus.loden@scb.se