Till innehåll på sidan

Livsmedelsförsäljningsstatistik 2013

Serie:
HA24 - Livsmedelsförsäljningsstatistik
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2014-ha24sm1401_pdf
ISSN:
1654-3904 (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2014-10-02
Förfrågningar:

Clara Larsson

010-479 64 86

clara.larsson@scb.se