Till innehåll på sidan

Livsmedelsförsäljningsstatistik 2015

Serie:
HA24 - Livsmedelsförsäljningsstatistik
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2016-ha24sm1601_pdf
ISSN:
1654-3904 (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2016-12-21
Förfrågningar:

Lisa Allemo

010-479 62 11

lisa.allemo@scb.se