Till innehåll på sidan

Livsmedelsförsäljningsstatistik 2017

Serie:
HA24 - Livsmedelsförsäljningsstatistik
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2018-ha24sm1801_pdf
ISSN:
1654-3904 (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2018-10-03
Förfrågningar:

Daniel Wester

010-479 68 37

daniel.wester@scb.se