Till innehåll på sidan

Livsmedelsförsäljningsstatistik 2021

Livsmedelsförsäljningen fortsätter att öka och år 2021 var inget undantag, jämfört med året innan ökade försäljningen av livsmedel med 2,9 procent. I rapporten belyses den totala försäljningen av livsmedel under år 2021 och fördelat på olika varugrupper. Rapporten redovisar också försäljningen av ekologiska varor samt för egna märkesvaror. Statistiken bygger på datakassaregister från de största aktörerna i branschen.

PDF:
Hela publikationen (1012kb)
Serie:
HAFT - Övrig publicering under ämnesområde Handel med varor och tjänster
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2022-haftbr2201_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2022-09-29
Förfrågningar:

Daniel Wester

010-479 68 37

daniel.wester@scb.se