Till innehåll på sidan

Livsmedel fördelat på varugrupper 2020

Försäljning av livsmedel ökade kraftigt under 2020

Statistiknyhet från SCB 2021-09-30 9.30

Den totala försäljningen av livsmedel och drycker uppgick 2020 till 325 miljarder kronor och ökade därmed med hela 20 miljarder kronor jämfört med 2019. Detta motsvarar en uppgång med 6,6 procent vilket är den högsta uppgången under hela 2000-talet. Uppgången beror på att volymen sålda livsmedel och drycker ökade med 4,6 procent samtidigt som priserna ökade med 1,9 procent.

Under 2020 ökade försäljningen för de flesta varugrupperna inom livsmedel och drycker förutom kaffe, te och choklad. Gruppen alkoholhaltiga drycker ökade mest och hade en uppgång med 13,0 procent. Den största ökningen inom gruppen stod spritdrycker för med 20,8 procent medan öl och vin ökade med 12,9 procent respektive 10,5 procent. Volymen ökade med 11,7 procent för alkoholhaltiga drycker och priserna ökade med 1,2 procent.

Varugrupperna frukt och grönsaker ökade sin försäljning mer än gruppen sötsaker under 2020, jämfört med 2019. Sötsaker ökade med 1,1 procent, grönsaker 7,0 procent och frukt ökade med 7,8 procent.

Försäljningen av alkoholfria drycker ökade med endast 0,5 procent jämfört med 2019 och det beror till största delen på stigande priser. Priserna för alkoholfria drycker steg med 3,3 procent vilket betyder att volymen sjönk med 2,7 procent.

Försäljningen av godis per capita uppgick till 2 318 kronor 2020. Det motsvarar en veckoförsäljning på 45 kr per capita och är en minskning med en krona jämfört med 2019. Försäljningen av godis är betydligt högre än frukt per capita som ligger på 31 kronor, vilket är en ökning med 1 krona jämfört med 2019. Jämfört med 2010 har försäljningen av godis ökat med 15 kr per vecka och frukt med 12 kr.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statististisk meddelande.

Livsmedelsförsäljningsstatistik 2020 (pdf)

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur

Adress
701 89 Örebro
E-post
fek.ns@scb.se

Förfrågningar

Daniel Wester, statistiker, SCB

Telefon
010-479 68 37
E-post
daniel.wester@scb.se