Till innehåll på sidan

Livsmedelsförsäljning, löpande priser

Försäljning av livsmedel och drycker inom handeln, i mnkr.

    Försäljning inklusive moms i löpande priser
Coicop Varugrupp 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012 2013 2014** 2015*** 2016 2017 2018
01+02.1 Livsmedel och drycker 149 823 173 143 176 586 185 132 194 873 205 960 217 253 221 157 227 635 233 562 241 500 249 143 259 486 270 694 280 717 295 625
01 Livsmedel och alkoholfria drycker 125 114 147 514 150 593 158 219 166 575 176 209 184 864 188 063 194 557 199 596 206 793 213 065 222 071 232 173 240 968 253 682
01.1 Livsmedel 112 418 133 648 136 137 142 630 150 017 159 633 166 362 168 955 174 535 179 490 186 103 191 412 199 292 208 559 215 999 226 719
01.1.1 Bröd och övriga spannmålsprodukter 19 138 21 980 22 307 22 646 24 660 26 203 27 384 28 618 27 996 28 599 29 302 29 863 31 712 32 620 33 348 35 096
01.1.2 Kött 19 862 26 116 27 232 29 133 29 954 31 035 32 638 33 955 35 059 34 750 35 522 36 152 36 678 38 371 39 168 40 061
01.1.3 Fisk 7 352 8 391 8 698 9 337 9 879 9 931 10 456 10 296 10 434 11 135 11 473 11 890 11 544 12 307 12 679 13 076
01.1.4 Mjölk, ost och ägg 19 839 23 920 23 668 25 602 25 975 28 651 30 442 30 724 31 423 32 484 33 742 33 640 34 227 35 440 36 801 38 261
01.1.5 Oljor och fetter 3 662 3 836 3 900 3 792 4 130 4 587 4 698 4 754 4 843 5 048 5 266 5 268 5 542 5 783 6 282 6 821
01.1.6 Frukt 8 157 10 420 11 070 11 814 12 667 13 411 13 423 12 652 13 490 14 173 14 939 16 349 17 756 18 598 19 555 20 637
01.1.7 Grönsaker 13 218 15 046 15 190 16 117 17 170 18 195 18 747 18 461 18 822 19 962 20 904 22 330 24 440 25 899 27 109 28 866
01.1.8 Socker, sylt, honung, choklad och konfektyr 15 224 17 593 17 819 17 328 18 265 19 429 20 298 20 650 22 949 23 608 24 728 25 662 27 662 29 456 30 641 33 025
01.1.9 Övriga livsmedel 5 965 6 345 6 253 6 862 7 317 8 191 8 276 8 845 9 520 9 732 10 228 10 258 9 730 10 085 10 416 10 877
01.2 Alkoholfria drycker 12 696 13 867 14 456 15 589 16 557 16 577 18 503 19 108 20 023 20 105 20 690 21 653 22 778 23 614 24 969 26 962
01.2.1 Kaffe, te och choklad 4 501 4 413 4 629 4 720 5 050 5 053 5 544 5 405 6 647 6 863 6 559 6 621 6 964 7 026 7 405 7 465
01.2.2 Mineralvatten, läskedrycker, frukt och grönsaksjuicer 8 195 9 454 9 827 10 869 11 507 11 524 12 959 13 703 13 376 13 242 14 131 15 032 15 815 16 587 17 564 19 497
02.1 Alkoholhaltiga drycker 24 709 25 629 25 993 26 914 28 298 29 750 32 389 33 094 33 077 33 966 34 707 36 078 37 415 38 521 39 749 41 943
02.1.1 Spritdrycker 7 285 6 507 6 372 6 406 6 593 6 484 6 966 7 013 6 823 6 839 6 753 6 669 6 932 7 044 7 263 7 507
02.1.2 Vin 10 113 11 734 12 229 13 027 13 886 14 605 16 024 16 822 17 218 17 773 18 326 19 076 19 854 20 392 21 169 22 304
02.1.3 Öl 7 312 7 388 7 391 7 481 7 819 8 661 9 399 9 259 9 036 9 354 9 627 10 333 10 629 11 085 11 317 12 133

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-10-03

Har du frågor om statistiken?

Daniel Wester

Telefon
010-479 68 37
E-post
daniel.wester@scb.se