Till innehåll på sidan

Livsmedelsförsäljning, löpande priser

Försäljning av livsmedel och drycker inom handeln, i mnkr.

    Försäljning inklusive moms i löpande priser
Coicop Varugrupp 2000 2016 2017 2018 2019 2020
01+02.1 Livsmedel och drycker 149 823 270 727 280 706 295 662 304 492 324 619
01 Livsmedel och alkoholfria drycker 125 114 232 173 240 968 253 682 261 024 275 482
01.1 Livsmedel 112 418 208 559 215 999 226 719 232 269 246 584
01.1.1 Bröd och övriga spannmålsprodukter 19 138 32 620 33 348 35 096 37 424 39 538
01.1.2 Kött 19 862 38 371 39 168 40 061 40 750 43 939
01.1.3 Fisk 7 352 12 307 12 679 13 076 13 235 14 271
01.1.4 Mjölk, ost och ägg 19 839 35 440 36 801 38 261 38 226 40 503
01.1.5 Oljor och fetter 3 662 5 783 6 282 6 821 6 955 7 550
01.1.6 Frukt 8 157 18 598 19 555 20 637 20 539 22 133
01.1.7 Grönsaker 13 218 25 899 27 109 28 866 29 463 31 525
01.1.8 Socker, sylt, honung, choklad och konfektyr 15 224 29 456 30 641 33 025 34 549 34 939
01.1.9 Övriga livsmedel 5 965 10 085 10 416 10 877 11 128 12 187
01.2 Alkoholfria drycker 12 696 23 614 24 969 26 962 28 755 28 897
01.2.1 Kaffe, te och choklad 4 501 7 026 7 405 7 465 8 478 8 380
01.2.2 Mineralvatten, läskedrycker, frukt och grönsaksjuicer 8 195 16 587 17 564 19 497 20 277 20 517
02.1 Alkoholhaltiga drycker 24 709 38 554 39 738 41 980 43 468 49 137
02.1.1 Spritdrycker 7 285 7 047 7 256 7 517 7 954 9 605
02.1.2 Vin 10 113 20 407 21 155 22 320 23 208 25 638
02.1.3 Öl 7 312 11 100 11 327 12 144 12 306 13 894

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-09-30

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Daniel Wester, statistiker, SCB

Telefon
010-479 68 37
E-post
daniel.wester@scb.se