Till innehåll på sidan

Restaurangindex, kvartal 4 2018

Restaurangförsäljningen ökade under fjärde kvartalet

Statistiknyhet från SCB 2019-03-08 9.30

Restaurangerna ökade sin försäljningsvolym med 0,7 procent under fjärde kvartalet 2018 jämfört med samma period föregående år. Störst var uppgången bland hotellens restaurangförsäljning som ökade med 9,7 procent.

Högst utfall hade hotellens restauranger (9,7 procent) och trafiknära restauranger (8,1 procent). De flesta restaurangkategorierna uppvisade dock en negativ utveckling av försäljningsvolymerna under årets fjärde kvartal. Svagast utveckling hade personalrestauranger (-11,5 procent), följt av kaféer/konditorier (-3,6 procent). Försäljningsutvecklingen i löpande priser för den totala restaurangbranschen ökade med 3,6 procent under fjärde kvartalet, jämfört med motsvarande period föregående år.

Försäljningsutvecklingen för restaurangbranschen, aktuellt kvartal jämfört med motsvarande kvartal föregående år i procent. Data till och med kvartal 4 2018
Restaurangindex, kvartal 4 2018

* Volymutfallet baseras på omsättningsförändring efter korrigering för prisförändringar. **Jämförelse mellan senaste 4-kvartalsperiod och samma period föregående år.

Restaurangindex är ett index som publiceras varje kvartal. Statistiken gör det möjligt att följa omsättningsutvecklingen i restaurangbranschen, kategori för kategori. Uppgifterna tas fram i samarbete mellan Visita, Dagligvaruleverantörernas Förbund (DLF), Svensk Cater och Statistiska centralbyrån (SCB).

Uppgång för hotellens restauranger

Försäljningsvolymen för hotellens restaurangförsäljning ökade med 9,7 procent under fjärde kvartalet, vilket var den starkaste utvecklingen bland de olika restaurangkategorierna. Den kategori med svagast utveckling var personalrestauranger vars försäljningsvolym minskade med 11,5 procent.

Försäljningsutveckling kvartal 4
  Omsättning mkr, inkl moms   Förändring 2017-2018 i procent
Kvartal 4 2017 2018 Värde Volym*
Total restaurangförsäljning 34 004 35 225 3,6 0,7
Hotellens restaurangförsäljning 3 841 4 334 12,8 9,7
Kaféer/Konditorier 2 234 2 215 ‑0,9 ‑3,6
Snabbmatsrestauranger 4 221 4 314 2,2 ‑0,7
Lunch- och kvällsrestauranger 15 537 16 099 3,6 0,7
Trafiknära restauranger 2 149 2 390 11,2 8,1
Nöjesrestauranger, pubar, barer 4 651 4 626 ‑0,5 ‑3,3
Personalrestauranger 1 370 1 247 ‑8,9 ‑11,5

* Volymutfallet baseras på omsättningsförändringen efter korrigering för prisförändringar. Samma prisförändringar är använda för de enskilda kategorierna.

Den högsta utvecklingen ackumulerat under 2018 har kategorierna hotellens restaurangförsäljning samt trafiknära restauranger haft. Utvecklingen i försäljningsvolym för dessa kategorier har varit 5,4 respektive 5,2 procent ackumulerat under 2018 jämfört med 2017. Personalrestauranger är den kategori som har den svagaste utvecklingen ackumulerat under 2018, med en utveckling på -10,5 procent.

Ackumulerad försäljningsutveckling, kvartal 1–kvartal 4
  Omsättning   Förändring 2017-2018
Kvartal 1 - kvartal 4 2017 2018 Värde Volym*
Total restaurangförsäljning 131 938,5 135 727,0 2,9 ‑0,2
Hotellens restaurangförsäljning 13 702,4 14 887,1 8,6 5,4
Kaféer/Konditorier 8 886,7 8 858,7 ‑0,3 ‑3,2
Snabbmatsrestauranger 16 896,1 17 458,8 3,3 0,3
Lunch- och kvällsrestauranger 60 761,2 62 808,6 3,4 0,3
Trafiknära restauranger 8 379,4 9 086,7 8,4 5,2
Nöjesrestauranger, pubar, barer 18 297,5 18 002,8 ‑1,6 ‑4,5
Personalrestauranger 5 015,3 4 624,4 ‑7,8 ‑10,5

* Volymutfallet baseras på omsättningsförändringen efter korrigering för prisförändringar. Samma prisförändringar är använda för de enskilda kategorierna.

Den totala restaurangmarknaden uppgick 2018 till cirka 135,7 miljarder kronor inklusive moms. I diagrammet nedan kan vi se hur försäljningen fördelar sig på de olika kategorierna ackumulerat under 2018. Lunch- och kvällsrestauranger har en försäljningsandel på 46,3 procent av den totala försäljningen. Personalrestauranger är den kategori som har lägst försäljningsandel inom restaurangbranschen, 3,4 procent. 

Försäljningsandelar för restaurangbranschen under 2018
Restaurangindex, kvartal 4 2018

Definitioner och förklaringar

Byte av metod

I och med publiceringen av Restaurangindex för april månad 2015 ändrades metoden för undersökningen. Förändringarna infördes som ett led i att förbättra kvaliteten i statistiken samt att samordna den ekonomiska månads- och kvartalsstatistiken där Industrins orderingång och omsättning, Industriproduktionsindex, Industrins lager och Industrins kapacitetsutnyttjande ingår tillsammans med Omsättningsstatistiken, Tjänsteproduktionsindex, Detaljhandelsindex och Restaurangindex samt Lagerstatistik för varuhandel och tjänstenäringar. Statistiken har samordnats med avseende på bland annat ramtäckning, urval, estimation och insamlingsvariabler. För att minimera effekten av tidsseriebrott och nivåskiften bakåt i tiden har en länkning och tillbakaräkning av historiska tidsserier gjorts, vilket orsakar revideringar av historiska tidsserier. I samband med aprils publicering har också det årliga urvalsbytet skett.

Kategoriindelning:

Hotellrestauranger – Restaurangverksamhet som bedrivs på hotell eller konferensanläggning eller i samband med annat boende.

Kaféer/konditorier – Kaféverksamhet i alla former med begränsad matservering. ”Specialister” på kaffe. Har oftast inget serveringstillstånd för alkohol.

Snabbmat – Kännetecknas av snabb service och tillgänglighet. ”Take away” är vanligt förekommande. Har oftast inget serveringstillstånd för alkohol. Exempel på företag är hamburgerkedjor, gatukök och salladsbarer.

Lunch- och kvällsrestauranger – Traditionella restauranger med bordsservering, gourmetkrogar, kvarterskrogar, pizzerior etc.

Trafiknära restauranger – Alla typer av restauranger i anslutning till flygplatser, järnvägar, båttrafik och landsvägar där stora flöden av restaurangbesökare förekommer. I den här gruppen finns även restauranger i anslutning till mässor, djurparker och idrottsanläggningar. Även restauranger för separata evenemang och cateringverksamhet ingår.

Nöjesrestauranger, pubar och barer – Verksamhetens fokus är på drycker men mat serveras också. En mötesplats där man stannar sent. Exempel på verksamhet är pubar, barer, sportbarer, nöjeskrogar, och nattklubbar.

Personalrestauranger – Personal- eller företagsrestauranger som bedriver restaurangverksamhet ofta på uppdrag, och inte sällan med begränsat öppethållande. Här finns särskild branschkod för drift av personalmatsalar. Exempel på företag är personalrestaurangföretagens verksamhet som bedrivs på arbetsplatser med undantag av den offentliga sektorn.

Nästa publiceringstillfälle

2019-06-10 klockan 9.30.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB, Enheten för IKT, näringslivets konjunktur och FoU

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

E-post
pin@scb.se

Förfrågningar

Linn Hedman

Telefon
010-479 45 54
E-post
linn.hedman@scb.se

Producent

Björn Arnek (Visita)

Telefon
08-762 74 15
E-post
b.arnek@visita.se