Till innehåll på sidan

Detaljhandelns försäljning, 1956–2017 (Årsutveckling)

Egentlig detaljhandel. Förändring från föregående år, i procent

Detaljhandelns försäljning, 1956–2017 (Årsutveckling)

Mer om statistiken

Källdata
Källdata

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-04-27

Har du frågor om statistiken?

Anton Hammarstedt

Telefon
010-479 42 28
E-post
anton.hammarstedt@scb.se