Till innehåll på sidan

Detaljhandelns försäljning, 1956–2017 (Årsutveckling)

Egentlig detaljhandel. Förändring från föregående år, i procent

Detaljhandelns försäljning, 1956–2017 (Årsutveckling)

Mer om statistiken

Källdata
Källdata

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-02-28

Har du frågor om statistiken?

Jenny Strandell

Telefon
010-479 44 46
E-post
jenny.strandell@scb.se