Till innehåll på sidan

Preliminärt detaljhandelsindex december 2018

Bransch/Branschgrupp (SNI-kod)

Värdemässig förändring %

Volymförändring %

Kalenderkorrigerad volymförändring %

  dec[1] 2018[2] dec[1] 2018[2] dec[1] 2018[2]
Dagligvaruhandeln exkl. systembolaget (47.11 + 47.2 exkl. 47.25)
1,9 3,2 ‑0,1 0,8 1,1 0,7
Detaljhandel med brett sortiment, mest livsmedel (47.11)
1,8 3 ‑0,3 0,6 0,6 0,6
Specialiserad detaljhandel med livsmedel exkl. systembolaget (47.2 exkl. 47.25)
3,8 5 1,8 2,7 2,6 2,6
Sällanköpsvaruhandeln (47.19 + 47.4-47.9)
‑3,1 1,8 ‑3,4 1,4 ‑2,7 1,3
Läkemedel, kosmetik etc. (47.73-75)
3,8 7 3,4 7 3,4 6,8
Sjukvårdsartiklar och kosmetik (47.74-75)
0,9 3,6 ‑1,8 0,9 ‑1,8 0,7
Hemutrustningshandeln (47.5)
‑0,6 2,9 ‑1,8 2 ‑1,1 1,9
Klädesaffärer (47.71)
‑1,4 ‑0,8 ‑2,3 ‑0,7 ‑1,9 ‑0,9
Sko- och väskaffärer (47.72)
‑6,6 ‑7,5 ‑4,1 ‑7 ‑3,2 ‑7,2
Bokhandel (47.61-62)
‑1,2 4,7 ‑4 2,9 ‑4,5 3
Total detaljhandel (47 exkl. 47.3)
‑1 2,5 ‑2,1 1,3 ‑1,1 1,2
Egentlig detaljhandel (47 exkl. 47.25, 47.3, 47.73)
‑1,4 2 ‑2,5 0,7 ‑1,7 0,6
Detaljhandel med brett sortiment (47.1)
1,9 3,2 0,1 1,1 0,8 1

1) Jämförelse med samma månad året innan.

2) Perioden januari t.o.m. aktuell månad jämförd med samma period året innan.

. = Uppgift är för osäker för att publiceras.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-01-25

Har du frågor om statistiken?

Anton Hammarstedt

Telefon
010-479 42 28
E-post
anton.hammarstedt@scb.se