Till innehåll på sidan

Hushållens konsumtion, årsutveckling i procent

Förändring från motsvarande månad föregående år, procent. Fasta priser, kalenderkorrigerade värden

Hushållens konsumtion, årsutveckling i procent

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-05-05

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Enheten för IKT, Näringslivets konjunktur och FoU

E-post
pin@scb.se