Till innehåll på sidan

Hushållens konsumtion, årsutveckling i procent

Förändring från motsvarande månad föregående år, procent. Fasta priser, kalenderkorrigerade värden

Hushållens konsumtion, årsutveckling i procent

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2023-03-09

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se