Till innehåll på sidan

Hushållens konsumtion, index, säsongrensade värden

Index 2015=100, säsongrensade värden.

Hushållens konsumtion, index, säsongrensade värden

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-09-07

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se