Till innehåll på sidan

Hushållens konsumtion, utvecklingstal

Årstakt i procent

Bransch/Branschgrupp

Löpande priser

Fasta priser

Fasta priser, kalenderkorrigerat

Vikt
  Mars 2021 Mars 2021 Mars 2021  
Hushållens konsumtionsutgifter (exkl. utlandsposter)
8,2 0,7 6,0 ‑1,2 5,0 ‑0,4 0,92
Detaljhandel med brett sortiment mest livsmedel och dryck
2,8 1,0 1,8 ‑0,3 ‑2,4 ‑0,3 0,20
Beklädnadshandel
27,2 ‑7,5 21,8 ‑11,6 23,4 ‑8,8 0,02
Bostad, elektricitet, gas och uppvärmning
4,0 5,9 1,2 2,9 0,9 2,9 0,27
Möbler, inredningsartiklar, hushållsutrustning och förbrukningsvaror
25,3 9,9 23,8 8,5 24,4 10,3 0,04
Transporter och detaljhandel med och service av motorfordon
16,9 ‑1,3 11,8 ‑4,2 11,2 ‑2,6 0,14
Post- och telekommunikationer
3,3 ‑1,7 5,1 0,0 4,5 0,3 0,03
Rekreation och kultur, varor och tjänster
15,3 4,0 14,8 3,8 13,9 5,1 0,12
Restauranger, caféer, hotell och annan övernattningsservice
‑8,4 ‑29,1 ‑9,0 ‑29,6 ‑6,3 ‑27,9 0,05
Övriga varor och tjänster
18,7 ‑4,5 14,3 ‑8,0 13,0 ‑6,4 0,02

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-05-05

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Enheten för IKT, Näringslivets konjunktur och FoU

E-post
pin@scb.se