Till innehåll på sidan

Hushållens konsumtion, utvecklingstal

Årstakt i procent

Bransch/Branschgrupp Löpande priser Fasta priser Fasta priser, kalenderkorrigerat Vikt
  jan 2023 jan 2023 jan 2023  
Hushållens konsumtionsutgifter (exkl. utlandsposter) 9,4 9,4 1,1 1,1 0,5 0,5 0,92
Detaljhandel med brett sortiment mest livsmedel och dryck 12,1 12,1 ‑4,0 ‑4,0 ‑4,2 ‑4,2 0,18
Beklädnadshandel 15,3 15,3 7,5 7,5 7,2 7,2 0,03
Bostad, elektricitet, gas och uppvärmning 3,7 3,7 ‑0,4 ‑0,4 ‑0,4 ‑0,4 0,26
Möbler, inredningsartiklar, hushållsutrustning och förbrukningsvaror ‑2,3 ‑2,3 ‑13,6 ‑13,6 ‑14,5 ‑14,5 0,04
Transporter och detaljhandel med och service av motorfordon 17,8 17,8 9,3 9,3 7,0 7,0 0,15
Post- och telekommunikationer 0,5 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,02
Rekreation och kultur, varor och tjänster 6,5 6,5 0,5 0,5 ‑0,5 ‑0,5 0,13
Restauranger, caféer, hotell och annan övernattningsservice 36,0 36,0 24,8 24,8 24,6 24,6 0,07
Övriga varor och tjänster 12,0 12,0 5,2 5,2 2,9 2,9 0,03

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2023-03-09

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se