Till innehåll på sidan

Beskrivning av Omsättning inom tjänstesektorn

SCB har undersökt omsättningen inom detaljhandeln m.m. sedan 1963, då statistiken övertogs från socialstyrelsen. Syftet med omsättnings­statistiken är främst att mäta den kvartals- och årsvisa omsättnings­utvecklingen inom detaljhandel, partihandel och vissa tjänstenäringar, men även den månadsvisa omsättnings­utvecklingen inom detaljhandeln och övriga tjänstenäringar. Undersökningsresultaten skall främst visa procentuella förändringar i omsättning för såväl totalnivå som delbranscher.

Statistiken används främst som underlag för nationalräkenskapernas konsumtions- och produktionsberäkningar samt för ekonomisk analys.

Branscherna motorhandel, partihandel, hotell och restaurang, landtransport, sjötransport, lufttransport, stödtjänster till transport, post och tele­kommunikation, fastighets­verksamhet, uthyrnings­verksamhet, databehandling, andra företags­tjänster, renhållning, kultur och rekreation samt annan service­verksamhet undersöks inom tjänste­produktions­index som publiceras varje månad.

För detaljhandeln genomfördes undersökningen tidigare i samarbete med Handels utredningsinstitut (HUI). Sedan början av 2018 utförs undersökningen helt av SCB.

Urvalsstorleken för detaljhandeln 2013 var drygt 2 600 företag. För övriga tjänstenäringar var urvalsstorleken drygt 10 000 företag och av dem undersöktes drygt 5 500 på månad och resterande undersöktes på kvartal.