Till innehåll på sidan

Utrikeshandel med tjänster

Nästa publicering: 2021-12-06

Statistiken visar Sveriges utrikeshandel med tjänster fördelat efter tjänsteslag (kontopost) och värdemässigt största länder. Denna statistik ingår i såväl statistiken om Betalningsbalansen som i Nationalräkenskaperna.

För den här statistiken ansvarar:
Sveriges riksbank

Sveriges riksbank logotyp

Nyckeltal för Sverige

Tjänstehandelsnetto

951

miljoner kronor

Referenstid: kvartal 2 2021

Export av tjänster

158 931

miljoner kronor

Referenstid: kvartal 2 2021

10,7 %

jämfört med samma period föregående år

Import av tjänster

157 980

miljoner kronor

Referenstid: kvartal 2 2021

9,4 %

jämfört med samma period föregående år

Statistiknyheter

Utrikeshandel med tjänster, kvartal 2 2021

2021-09-03

Under det andra kvartalet 2021 ökade ett flertal tjänsteslag i utrikeshandeln. Starkast ökningar visar tjänsteslaget resor, som dock fortsatt befinner sig på låga nivåer.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för utrikeshandel och betalningsbalans

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

E-post
uht@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/ha0202