Till innehåll på sidan

Utrikeshandel med tjänster, kvartal 1 2021

Fortsatt coronapåverkan i utrikeshandeln med tjänster första kvartalet 2021

Statistiknyhet från SCB 2021-06-04 9.30

Under det första kvartalet 2021 syns fortfarande en corona-effekt på utrikeshandeln med tjänster. Framförallt är det resor som är starkt negativt påverkat.

Stärkt tjänstenetto

Jämfört med samma kvartal 2020 minskade tjänsteexporten med 9 procent och tjänsteimporten med 15 procent under första kvartalet 2021.

Värdet av Sveriges tjänsteexport uppgick under det första kvartalet till 150 miljarder kronor. Tjänsteimporten uppgick till 145 miljarder kronor, vilket ger ett positivt netto på 5 miljarder kronor. Nettot har stärkts jämfört med samma kvartal förra året, då det var negativt och uppgick till -7 miljarder kronor.

Resor fortsätter minska

Utvecklingen ser lite olika ut för olika tjänsteslag, några har en positiv utveckling men flertalet har en negativ. Totalt minskar importen mer än exporten, vilket leder till att nettot stärks. Tjänsteslaget resor påverkas mycket av de corona-restriktioner som både Sverige och övriga världen följer, och visar likt tidigare kvartal en stark negativ utveckling. Importen av resor minskar mer än exporten av resor, vilket gör att nettot för tjänsteslaget stärks.

På exportsidan har avgifter för användning av immateriella rättigheter minskat med 13 procent och tele-, data- och informationstjänster har ökat med 13 procent. Övriga affärstjänster (där bland annat forsknings- och utvecklingstjänster, administrativa tjänster och marknadsföringstjänster ingår) har minskat med 18 procent.

På importsidan har avgifter för användning av immateriella rättigheter ökat med 13 procent. Tele-, data- och informationstjänster har ökat med 1 procent, och övriga affärstjänster har minskat med 13 procent.

Export och import, fördelat på tjänsteslag, kvartal 1 2021
  Export Import
Tjänsteslag     Andel i % Förändring i %     Andel i % Förändring i %
  2021K1 2020K1 2021K1 2021K1/2020K1 2021K1 2020K1 2021K1 2021K1/2020K1
Totalt 150 009 164 680 100,0 ‑8,9 144 888 171 205 100,0 ‑15,4
Bearbetning av varor 2 615 3 051 1,7 ‑14,3 4 663 3 794 3,2 22,9
Underhåll- och reparationstjänster av varor 934 763 0,6 22,4 751 886 0,5 ‑15,2
Transporter 17 067 21 333 11,4 ‑20,0 18 974 23 231 13,1 ‑18,3
Resor 6 768 15 104 4,5 ‑55,2 8 819 25 320 6,1 ‑65,2
Byggtjänster 1 053 1 129 0,7 ‑6,7 2 112 3 298 1,5 ‑36,0
Försäkrings- och pensionstjänster 3 701 1 940 2,5 90,8 1 458 1 750 1,0 ‑16,7
Finansiella tjänster 10 235 8 048 6,8 27,2 4 839 4 530 3,3 6,8
Avgifter för användning av immateriella rättigheter 18 238 20 998 12,2 ‑13,1 21 650 19 098 14,9 13,4
Tele-, data-, och informationstjänster 33 606 29 852 22,4 12,6 24 825 24 554 17,1 1,1
Övriga affärstjänster 40 578 49 290 27,1 ‑17,7 52 890 60 880 36,5 ‑13,1
Personliga tjänster, kultur m.m. 14 092 11 965 9,4 17,8 3 367 3 324 2,3 1,3
Övriga offentliga varor och tjänster 1 123 1 207 0,7 ‑7,0 539 539 0,4 0,0

Revideringar

Kvartal 1 2019 till och med kvartal 4 2020 har reviderats.

Definitioner och förklaringar

Vad är Utrikeshandel med tjänster?

Statistiken om utrikeshandel med tjänster avser all Sveriges tjänstehandel mot omvärlden. Statistiken redovisas kvartalsvis och utgör underlag till såväl Nationalräkenskaperna som Betalningsbalansens bytesbalans. Under Fördjupad information förklaras varför tjänstehandeln i Nationalräkenskaperna och Betalningsbalansen ibland skiljer sig från denna statistik.

Nästa publiceringstillfälle

2021-09-03 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Riksbanken

Producent

SCB, Enheten för utrikeshandel och betalningsbalans

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Tea Unnebäck

Telefon
010-479 40 10
E-post
tea.unneback@scb.se