Till innehåll på sidan

Utrikeshandel, export och import av varor januari-juni 2017, i löpande priser

Serie:
HA22 - Utrikeshandel. Export och import på varor och länder
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2017-ha22sm1703_pdf
ISSN:
1654-3882 (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2017-08-28
Förfrågningar:

Ari Mansikkaviita

010-479 41 51

ari.mansikkaviita@scb.se

Maria Adolfsson

010-479 47 25

maria.adolfsson@scb.se