Till innehåll på sidan

Utrikeshandel, export och import av varor januari-mars 2021, i löpande och fasta priser

Serie:
HA22 - Utrikeshandel. Export och import på varor och länder
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2021-ha22sm2102_pdf
ISSN:
1654-3882 (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2021-05-27
Förfrågningar:

Maria Rodriguez Hjalmarsson

010-479 45 41

maria.rodriguezhjalmarsson@scb.se

Maria Adolfsson

010-479 47 25

maria.adolfsson@scb.se