Till innehåll på sidan

Utrikeshandel, export och import av varor januari–juni 2020, i löpande och fasta priser

PDF:
Hela publikationen (1390kb)
Serie:
HA22 - Utrikeshandel. Export och import på varor och länder
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2020-ha22sm2006_pdf
ISSN:
1654-3882 (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2020-08-27
Förfrågningar:

Ari Mansikkaviita

010-479 41 51

ari.mansikkaviita@scb.se

Marie George

010-479 50 01

marie.george@scb.se