Till innehåll på sidan

Utrikeshandel, export och import av varor januari–mars 2018, i löpande och fasta priser

Serie:
HA22 - Utrikeshandel. Export och import på varor och länder
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2018-ha22sm1802_pdf
ISSN:
1654-3882 (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2018-05-28
Förfrågningar:

Maria Adolfsson

010-479 47 25

maria.adolfsson@scb.se

Jennie Bergman

010-479 47 73

jennie.bergman@scb.se