Till innehåll på sidan

Utrikeshandel, export och import av varor januari–september 2019, i löpande och fasta priser

Serie:
HA22 - Utrikeshandel. Export och import på varor och länder
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2019-ha22sm1904_pdf
ISSN:
1654-3882 (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2019-11-27
Förfrågningar:

Ari Mansikkaviita

010-479 41 51

ari.mansikkaviita@scb.se

Maria Adolfsson

010-479 47 25

maria.adolfsson@scb.se