Till innehåll på sidan

Varuexportens och varuimportens volymutveckling, fjärde kvartalet 2016

Serie:
HA23 - Utrikeshandel. Varuexport och varuimport. Indextal för värden i fasta priser
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2017-ha23sm1701_pdf
ISSN:
1654-3890 (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2017-02-28
Förfrågningar:

Linnea Karlsson

010-479 42 97

linnea.karlsson@scb.se