Till innehåll på sidan

Varuexportens och varuimportens volymutveckling, första kvartalet 2017

Serie:
HA23 - Utrikeshandel. Varuexport och varuimport. Indextal för värden i fasta priser
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2017-ha23sm1702_pdf
ISSN:
1654-3890 (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2017-05-29
Förfrågningar:

Jennie Bergman

010-479 47 73

jennie.bergman@scb.se

Linnea Karlsson

010-479 42 97

linnea.karlsson@scb.se