Till innehåll på sidan

Export och import av varor, oktober 2022, i löpande och fasta priser

Svagare varuexport i oktober jämfört med september

Statistiknyhet från SCB 2022-12-28 8.00

Under oktober ökade varuexporten med 21 procent i värde och med 4 procent i volym jämfört med motsvarande månad förra året. Varuimporten ökade under samma period med 28 procent i värde och med 4 procent i volym.

Importen och exporten av läkemedel har en stark värde- och volymutveckling jämfört med samma period föregående år, säger Elin Bäckström, statistiker på SCB

Jämfört med föregående månad minskade Sveriges varuexport med 2 procent i både värde och i volym. Sveriges varuimport ökade med 3 procent i värde och med 1 procent i volym jämfört med föregående månad. Det var en vardag färre i oktober jämfört med september 2022.

Detaljerade uppgifter för oktober 2022 (i löpande och fasta priser)

Exporten av energivaror ökade 43 procent i värde medan den minskade 1 procent i volym

  Värdeindex (2015=100) Värde (löpande priser) Värde (löpande priser) Volymindex (2015=100) Volym (värde i fasta priser) Volym (värde i fasta priser)
Varuområden enligt SITC   Förändring i % Förändring i %   Förändring i % Förändring i %
  Oktober 2022 Oktober 2022/Oktober 2021 Oktober 2022/September 2022 Oktober 2022 Oktober 2022/Oktober 2021 Oktober 2022/September 2022
Totalt 179 21 ‑2 130 4 ‑2
Skogsvaror 151 10 ‑7 103 4 ‑3
Mineralvaror 198 9 ‑3 110 ‑1 ‑4
Kemivaror 205 38 13 176 24 13
Energivaror 256 43 ‑1 111 ‑1 13
Verkstadsvaror 164 20 ‑5 133 2 ‑8
Övriga varor 177 17 ‑3 123 1 0

Exporten av kemivaror ökade med 38 procent i värde och med 24 procent i volym jämfört med motsvarande månad förra året. Jämfört med föregående månad ökade exporten av kemivaror med 13 procent i både värde och i volym. Inom detta varuområde ökade exporten av läkemedel med 59 procent i värde och med 53 procent i volym. Jämfört med föregående månad ökade exporten av läkemedel med 38 procent i värde och med 36 procent i volym.

Exporten av energivaror ökade med 43 procent i värde medan den minskade med 1 procent i volym jämfört med motsvarande månad förra året. Den stora skillnaden mellan värde- och volymutvecklingen beror på högre priser på oljeprodukter i oktober 2022. Jämfört med föregående månad minskade exporten av energivaror med 1 procent i värde medan volymen ökade med 13 procent.  

Exporten av verkstadsvaror ökade med 20 procent i värde och med 2 procent i volym jämfört med motsvarande månad förra året. Inom detta varuområde ökade personbilar med 53 procent i värde och med 27 i volym. Jämfört med föregående månad minskade exporten av personbilar med 2 procent i värde och med 3 procent i volym.

Importen av energivaror ökade 51 procent i värde medan den minskade 7 procent i volym

  Värdeindex (2015=100) Värde (löpande priser) Värde (löpande priser) Volymindex (2015=100) Volym (värde i fasta priser) Volym (värde i fasta priser)
Varuområden enligt SITC   Förändring i % Förändring i %   Förändring i % Förändring i %
  Oktober 2022 Oktober 2022/Oktober 2021 Oktober 2022/September 2022 Oktober 2022 Oktober 2022/Oktober 2021 Oktober 2022/September 2022
Totalt 192 28 3 135 4 1
Skogsvaror 192 32 ‑2 115 0 ‑5
Mineralvaror 223 11 9 122 ‑2 11
Kemivaror 189 34 ‑5 133 8 ‑6
Energivaror 234 51 12 89 ‑7 20
Verkstadsvaror 184 25 3 152 8 0
Övriga varor 180 26 1 134 4 ‑2

Importen av skogsvaror ökade med 32 procent i värde medan den var oförändrad i volym jämfört med motsvarande månad förra året. Jämfört med föregående månad minskade importen av skogsvaror med 2 procent i värde och med 5 procent i volym.

Importen av energivaror ökade med 51 procent i värde medan den minskade med 7 procent i volym jämfört med motsvarande månad förra året. Skillnaden mellan värde- och volymutvecklingen beror på högre priser på råolja och oljeprodukter i oktober 2022. Jämfört med föregående månad ökade importen av energivaror med 12 procent i värde och med 20 procent i volym.

Importen av kemivaror ökade med 34 procent i värde och med 8 procent i volym jämfört med motsvarande månad förra året. Inom detta varuområde ökade importen av läkemedel med 60 procent i värde och med 40 procent i volym. Jämfört med föregående månad minskade importen av läkemedel med 8 procent i värde och med 11 procent i volym.

Definitioner och förklaringar

Värde- och volymindex visar den nominella och reala värdeutvecklingen över tid. Den reala värdeutvecklingen visar utvecklingen rensat från prisförändringar. Indextalen är kedjade med basår 2015=100.

Nästa publiceringstillfälle

2023-01-26 klockan 8.00.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Maria Adolfsson

Telefon
010-479 47 25
E-post
maria.adolfsson@scb.se

Kajsa Krol Brevinge

Telefon
010-479 45 47
E-post
kajsa.krolbrevinge@scb.se