Till innehåll på sidan

Export och import av varor, februari 2022, i löpande och fasta priser

Fortsatt stark varuhandel i februari

Statistiknyhet från SCB 2022-04-27 8.00

Under februari ökade varuexporten med 22 procent i värde och med 4 procent i volym jämfört med motsvarande månad förra året. Varuimporten ökade under samma period med 27 procent i värde och med 5 procent i volym.

Jämfört med föregående månad ökade Sveriges varuexport med 7 procent i värde och med 5 procent i volym. Samtidigt ökade Sveriges varuimport med 5 procent i värde och med 3 procent i volym. Det var lika många vardagar i februari 2022 som i januari 2022.

Detaljerade uppgifter för februari 2022 (i löpande och fasta priser)

Exporten av energivaror ökade 59 procent i värde medan den minskade 4 procent i volym

  Värdeindex (2015=100) Värde (löpande priser) Värde (löpande priser) Volymindex (2015=100) Volym (värde i fasta priser) Volym (värde i fasta priser)
Varuområden enligt SITC   Förändring i % Förändring i %   Förändring i % Förändring i %
  Februari 2022 Februari 2022/Februari 2021 Februari 2022/Januari 2022 Februari 2022 Februari 2022/Februari 2021 Februari 2022/Januari 2022
Totalt 154 22 7 122 4 5
Skogsvaror 147 26 7 106 0 5
Mineralvaror 193 31 10 116 2 7
Kemivaror 169 29 0 156 13 ‑1
Energivaror 202 59 2 112 ‑4 ‑3
Verkstadsvaror 139 12 11 124 2 10
Övriga varor 142 22 4 106 5 ‑3

Exporten av kemivaror ökade med 29 procent i värde och med 13 procent i volym jämfört med motsvarande månad förra året. Inom detta varuområde ökade läkemedel med 25 procent i värde och med 19 procent i volym. Jämfört med föregående månad minskade exporten av läkemedel med 7 procent i värde och med 5 procent i volym.

Exporten av energivaror ökade med 59 procent i värde medan den minskade med 4 procent i volym jämfört med motsvarande månad förra året. Den stora skillnaden mellan värde- och volymutvecklingen beror på högre priser på oljeprodukter i februari 2022. Jämfört med föregående månad ökade exporten av energivaror med 2 procent i värde medan den minskade med 3 procent i volym.

Exporten av mineralvaror ökade med 31 procent i värde och med 2 procent i volym jämfört med motsvarande månad förra året. Uppgången i värde beror på ökade priser på mineralvaror. Jämfört med föregående månad ökade exporten av mineralvaror med 10 procent i värde och med 7 procent i volym.

Importen av energivaror ökade 67 procent i värde medan den minskade 4 procent i volym

  Värdeindex (2015=100) Värde (löpande priser) Värde (löpande priser) Volymindex (2015=100) Volym (värde i fasta priser) Volym (värde i fasta priser)
Varuområden enligt SITC   Förändring i % Förändring i %   Förändring i % Förändring i %
  Februari 2022 Februari 2022/Februari 2021 Februari 2022/Januari 2022 Februari 2022 Februari 2022/Februari 2021 Februari 2022/Januari 2022
Totalt 154 27 5 121 5 3
Skogsvaror 158 35 6 116 9 5
Mineralvaror 198 43 8 115 4 4
Kemivaror 160 38 5 125 9 3
Energivaror 189 67 ‑1 94 ‑4 ‑9
Verkstadsvaror 144 14 6 132 7 6
Övriga varor 140 23 5 114 4 1

Importen av mineralvaror ökade med 43 procent i värde och med 4 procent i volym jämfört med motsvarande månad förra året. Inom detta varuområde ökade importen av järn och stål med 71 procent i värde och med 16 procent i volym. Jämfört med föregående månad ökade importen av järn och stål med 1 procent i värde medan den minskade med 3 procent i volym.

Importen av energivaror ökade med 67 procent i värde medan den minskade med 4 procent i volym jämfört med motsvarande månad förra året. Skillnaden mellan värde- och volymutvecklingen beror på högre priser på råolja i februari 2022. Jämfört med föregående månad minskade importen av energivaror med 1 procent i värde och med 9 procent i volym.

Importen av skogsvaror ökade med 35 procent i värde och med 9 procent i volym jämfört med motsvarande månad förra året. Jämfört med föregående månad ökade importen av skogsvaror med 6 procent i värde och med 5 procent i volym.

Importen av övriga varor ökade med 23 procent i värde och med 4 procent i volym jämfört med motsvarande månad förra året. Inom detta varuområde ökade importen av livsmedel med 26 procent i värde medan den var oförändrad i volym. Jämfört med föregående månad ökade importen av livsmedel med 7 procent i värde medan volymen var oförändrad. Skillnaden mellan värde- och volymutvecklingen beror på högre priser på livsmedel i februari 2022.

Definitioner och förklaringar

Värde- och volymindex visar den nominella och reala värdeutvecklingen över tid. Den reala värdeutvecklingen visar utvecklingen rensat från prisförändringar. Indextalen är kedjade med basår 2015=100.

Nästa publiceringstillfälle

2022-05-30 klockan 8.00.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Kajsa Krol Brevinge

Telefon
010-479 45 47
E-post
kajsa.krolbrevinge@scb.se

Elin Bäckström

Telefon
010-479 62 08
E-post
elin.backstrom@scb.se