Till innehåll på sidan

Export och import av varor, januari–december 2017, i löpande priser:

Starkt år för utrikeshandel med varor

Statistiknyhet från SCB 2018-02-27 9.30

Under perioden januari-december 2017 ökade den svenska varuexporten med 10 procent och varuimporten med 9 procent i löpande priser jämfört med samma period året innan.

Värdet av Sveriges varuexport uppgick under januari-december 2017 till 1 307 miljarder kronor. Det är en ökning med 10 procent jämfört med samma period året innan. Samtidigt ökade varuimporten med 9 procent och uppgick till 1 313 miljarder kronor. Det ger ett negativt handelsnetto på 6 miljarder. Handelsnettot var även negativt under samma period 2016, då med 15 miljarder kronor.

Under det fjärde kvartalet ökade varuexporten med 7 procent och varuimporten med 6 procent jämfört med samma period föregående år. Det fjärde kvartalet var värdemässigt det starkaste för både exporten och importen.

Detaljerade uppgifter för januari–december 2017:

Varuexporten till Kina steg 27 procent

Sveriges varuexport till EU-28 steg med 10 procent och varuimporten därifrån med 9 procent jämfört med samma period året innan. Exporten till euroländerna ökade med 10 procent och importen därifrån med 9 procent. Bland EU-länderna ökade exporten till Tyskland med 14 procent, till Storbritannien med 13 procent och till Danmark med 7 procent. Importen från både Tyskland och Storbritannien ökade med 8 procent och från Danmark med 3 procent.

Både exporten till och importen från övriga Europa steg med 10 procent. Exporten till Norge ökade med 8 procent och importen därifrån med 7 procent. Exporten till Ryssland ökade med 28 procent och importen därifrån med 18 procent.

Exporten till Asien ökade med 15 procent och importen därifrån med 7 procent.
Exporten till Kina ökade med 27 procent och importen därifrån med 7 procent.
Exporten till USA ökade med 3 procent medan importen därifrån minskade med 3 procent.

Exporten av vägfordon ökade 19 procent

Exporten av verkstadsvaror steg med 8 procent. Inom detta varuområde ökade vägfordon med 19 procent. Exporten av mineralvaror ökade med 22 procent, skogsvaror ökade med 5 procent och energivaror med 26 procent. Exporten av kemivaror steg 8 procent. Av övriga varor ökade livsmedel, drycker och tobak med 1 procent.

Importen av maskiner ökade 11 procent

Importen av verkstadsvaror ökade med 8 procent. Inom detta varuområde steg maskiner med 11 procent. Importen av mineralvaror ökade med 19 procent. Inom detta varuområde ökade järn och stål med 25 procent. Importen av skogsvaror ökade med 8 procent och kemivaror steg med 7 procent. Energivaror ökade med 23 procent. Inom detta varuområde ökade råolja med 27 procent. Övriga varor ökade med 3 procent.

 ExportImport
VärldsdelVärde januari-
december
Andel
i %
Förändring
i %
Värde januari-
december
Andel
i %
Förändring
i %
 2017201620172017/20162017201620172017/2016
Totalt
1 306 753 1 192 556 100,0 10 1 312 995 1 207 569 100,0 9
Europa
964 004 879 404 73,8 10 1 110 107 1 020 000 84,5 9
EU-28
772 971 705 133 59,2 10 939 697 865 266 71,6 9
EMU-19
534 749 487 777 40,9 10 687 652 632 536 52,4 9
Övriga
Europa
191 033 174 271 14,6 10 170 409 154 734 13,0 10
Afrika
27 459 28 265 2,1 -3 16 704 10 221 1,3 63
Nordafrika
13 880 14 570 1,1 -5 3 362 1 314 0,3 156
Västafrika
3 512 4 188 0,3 -16 10 356 6 187 0,8 67
Central-,
Öst- och
Södra
Afrika
10 068 9 507 0,8 6 2 986 2 719 0,2 10
Amerika
128 667 122 954 9,8 5 48 171 48 458 3,7 -1
Nordamerika
101 088 98 101 7,7 3 35 119 36 233 2,7 -3
Central-
och
Sydamerika
27 580 24 853 2,1 11 13 051 12 224 1,0 7
Asien
166 224 144 840 12,7 15 134 212 125 399 10,2 7
Mellanöstern
30 362 27 168 2,3 12 5 646 4 322 0,4 31
Övriga
länder
i Asien
135 862 117 672 10,4 15 128 566 121 077 9,8 6
Oceanien
och
Antarktis
16 873 14 534 1,3 16 3 062 2 942 0,2 4

 Export
Varuområden enligt
SITC
Värde januari-
december
Andel
i %
Förändring
i %
 2017201620172017/2016
Totalt
1 306 753 1 192 556 100,0 10
Skogsvaror
132 056 125 260 10,1 5
Trävaror
28 977 26 525 2,2 9
Pappersmassa
19 399 18 194 1,5 7
Papper
77 347 74 591 5,9 4
Mineralvaror
137 348 112 657 10,5 22
Järnmalm
19 469 13 773 1,5 41
Järn och stål
60 264 50 819 4,6 19
Övriga metaller
27 656 22 249 2,1 24
Kemivaror
171 140 159 177 13,1 8
Grundämnen, föreningar
19 009 17 382 1,5 9
Läkemedel
74 225 69 381 5,7 7
Plaster
32 836 29 963 2,5 10
Energivaror
90 808 72 034 6,9 26
Oljeprodukter
75 965 62 783 5,8 21
Verkstadsvaror
595 639 549 510 45,6 8
Metallarbeten
35 778 34 698 2,7 3
Maskiner
196 300 181 324 15,0 8
Elektronik, telekom
140 477 136 541 10,8 3
Vägfordon
184 787 155 848 14,1 19
Personbilar
77 045 64 085 5,9 20
Last- och dragbilar
32 970 24 528 2,5 34
Delar, tillbehör
62 447 57 681 4,8 8
Övriga transportmedel
6 841 9 456 0,5 -28
Instrument, optiska varor
31 455 31 643 2,4 -1
Övriga varor
179 763 173 918 13,8 3
Livsmedel, drycker, tobak
83 719 82 729 6,4 1
Tekovaror, skor
30 674 29 017 2,3 6
Möbler
17 962 17 212 1,4 4

 Import
Varuområden enligt
SITC
Värde januari-
december
Andel
i %
Förändring
i %
 2017201620172017/2016
Totalt
1 312 995 1 207 569 100,0 9
Skogsvaror
37 041 34 202 2,8 8
Mineralvaror
101 066 84 876 7,7 19
Järn och stål
45 916 36 822 3,5 25
Övriga metaller
20 026 16 958 1,5 18
Malmer, skrot
14 005 11 607 1,1 21
Kemivaror
158 456 148 338 12,1 7
Grundämnen, föreningar
32 273 30 106 2,5 7
Läkemedel
37 998 37 723 2,9 1
Plaster
32 926 29 407 2,5 12
Gummi, gummivaror
16 252 14 521 1,2 12
Energivaror
132 376 107 637 10,1 23
Råolja
65 684 51 763 5,0 27
Oljeprodukter
52 938 43 458 4,0 22
Verkstadsvaror
583 250 541 828 44,4 8
Metallarbeten
41 428 37 175 3,2 11
Maskiner
135 060 121 896 10,3 11
Elektronik, telekom
200 154 191 506 15,2 5
Vägfordon
162 804 149 817 12,4 9
Personbilar
77 759 74 756 5,9 4
Delar, tillbehör
55 402 48 465 4,2 14
Övriga transportmedel
11 220 10 811 0,9 4
Instrument, optiska varor
32 583 30 623 2,5 6
Övriga varor
300 806 290 688 22,9 3
Livsmedel
144 616 141 700 11,0 2
Tekovaror, skor
70 186 68 000 5,3 3
Möbler
22 269 20 303 1,7 10

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Nästa publiceringstillfälle

2018-05-28 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för utrikeshandel och betalningsbalans

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Ari Mansikkaviita

Telefon
010-479 41 51
E-post
ari.mansikkaviita@scb.se

Maria Adolfsson

Telefon
010-479 47 25
E-post
maria.adolfsson@scb.se