Till innehåll på sidan

Export och import av varor, januari–december 2018, i löpande priser

Starkare varuimport än varuexport

Statistiknyhet från SCB 2019-02-27 9.30

Under perioden januari-december 2018 ökade den svenska varuexporten med 10 procent och varuimporten med 12 procent i löpande priser jämfört med samma period året innan.

Värdet av Sveriges varuexport uppgick under januari-december 2018 till 1 442 miljarder kronor. Det är en ökning med 10 procent jämfört med samma period året innan. Samtidigt ökade varuimporten med 12 procent och uppgick till 1 478 miljarder kronor. Det ger ett negativt handelsnetto på 36 miljarder kronor. Under samma period 2017 var det ett negativt handelsnetto på 11 miljarder kronor.

Värdet av varuimporten var under samtliga kvartal högre än värdet av varuexporten. Under det fjärde kvartalet ökade varuexporten med 11 procent och varuimporten med 12 procent jämfört med samma period föregående år. Det fjärde kvartalet var värdemässigt det starkaste för både exporten och importen. I volym (värde i fasta priser) ökade värdet med 3 procent för exporten och 4 procent för importen för fjärde kvartalet.

Detaljerade uppgifter för januari–december 2018:

Varuimporten från Norge steg 14 procent

Sveriges varuexport till EU-28 steg med 11 procent och varuimporten därifrån med 10 procent jämfört med samma period året innan. Exporten till euroländerna ökade med 12 procent och importen därifrån med 10 procent. Bland EU-länderna ökade exporten till Tyskland med 10 procent, till Danmark med 12 procent och till Storbritannien med 1 procent. Importen från Tyskland ökade med 7 procent, från Danmark med 10 procent och från Storbritannien med 9 procent.

Exporten till övriga Europa steg med 11 procent och importen därifrån med 17 procent. Exporten till Norge ökade med 14 procent och importen därifrån med 20 procent. Exporten till Ryssland ökade med 7 procent och importen därifrån med 25 procent.

Exporten till Asien ökade med 8 procent och importen därifrån med 11 procent. Exporten till Kina ökade med 15 procent och importen därifrån med 12 procent.

Exporten till USA ökade med 9 procent och importen därifrån med 25 procent.

Exporten av personbilar ökade 32 procent

Exporten av verkstadsvaror steg med 11 procent. Inom detta varuområde ökade personbilar med 32 procent. Exporten av mineralvaror ökade med 8 procent, skogsvaror med 9 procent och energivaror med 27 procent. Exporten av kemivaror steg med 8 procent. Inom varuområdet övriga varor ökade livsmedel, drycker och tobak med 10 procent.

Importen av råolja steg 39 procent

Importen av verkstadsvaror ökade med 10 procent. Inom detta varuområde ökade elektronik/telekom med 12 procent medan personbilar minskade med 3 procent. Importen av mineralvaror steg med 15 procent. Importen av skogsvaror ökade med 17 procent och kemivaror steg med 11 procent. Energivaror ökade med 33 procent. Inom detta varuområde ökade råolja med 39 procent. Övriga varor ökade med 7 procent.

 ExportImport
VärldsdelVärde
januari-
december
Andel
i %
För-
ändring
i %
Värde
januari-
december
Andel
i %
För-
ändring
i %
 2018201720182018/
2017
2018201720182018/
2017
Totalt
1 441 825 1 304 824 100,0 10 1 478 061 1 315 630 100,0 12
Europa
1 070 668 962 079 74,3 11 1 238 639 1 112 066 83,8 11
EU-28
857 862 771 182 59,5 11 1 038 069 940 931 70,2 10
EMU-19
598 102 533 324 41,5 12 755 195 689 089 51,1 10
Övriga Europa
212 807 190 897 14,8 11 200 570 171 135 13,6 17
Afrika
27 728 27 457 1,9 1 28 530 16 829 1,9 70
Nordafrika
14 177 13 880 1,0 2 6 893 3 357 0,5 105
Västafrika
2 779 3 510 0,2 -21 18 504 10 457 1,3 77
Central-, Öst- och Södra Afrika
10 771 10 068 0,7 7 3 133 3 014 0,2 4
Amerika
137 745 128 649 9,6 7 57 552 48 488 3,9 19
Nordamerika
110 102 101 051 7,6 9 42 920 35 434 2,9 21
Central- och Sydamerika
27 643 27 599 1,9 0 14 632 13 054 1,0 12
Asien
180 288 166 231 12,5 8 149 429 134 398 10,1 11
Mellanöstern
27 511 30 358 1,9 -9 7 183 5 686 0,5 26
Övriga länder i Asien
152 777 135 873 10,6 12 142 246 128 712 9,6 11
Oceanien och Antarktis
19 338 16 873 1,3 15 3 583 3 111 0,2 15

 Export
Varuområden enligt SITCVärde januari-decemberAndel i %Förändring i %
 2018201720182018/2017
Totalt
1 441 825 1 304 824 100,0 10
Skogsvaror
144 493 132 071 10,0 9
Trävaror
30 975 28 963 2,1 7
Pappersmassa
25 020 19 394 1,7 29
Papper
82 056 77 393 5,7 6
Mineralvaror
147 111 135 977 10,2 8
Järnmalm
20 737 19 465 1,4 7
Järn och stål
66 165 60 244 4,6 10
Övriga metaller
28 719 26 605 2,0 8
Kemivaror
185 175 171 050 12,8 8
Grundämnen, föreningar
19 432 19 002 1,3 2
Läkemedel
82 188 74 069 5,7 11
Plaster
34 284 32 931 2,4 4
Energivaror
115 180 90 805 8,0 27
Oljeprodukter
98 070 75 963 6,8 29
Verkstadsvaror
658 655 595 217 45,7 11
Metallarbeten
38 679 35 699 2,7 8
Maskiner
215 251 196 386 14,9 10
Elektronik, telekom
149 269 140 447 10,4 6
Vägfordon
214 376 184 371 14,9 16
Personbilar
101 549 77 049 7,0 32
Last- och dragbilar
35 085 32 968 2,4 6
Delar, tillbehör
63 382 62 043 4,4 2
Övriga transportmedel
8 546 6 919 0,6 24
Instrument, optiska varor
32 533 31 396 2,3 4
Övriga varor
191 210 179 703 13,3 6
Livsmedel, drycker, tobak
91 742 83 623 6,4 10
Tekovaror, skor
32 760 30 662 2,3 7
Möbler
18 751 17 951 1,3 4

 Import
Varuområden enligt SITCVärde januari-decemberAndel i %Förändring i %
 2018201720182018/2017
Totalt
1 478 061 1 315 630 100,0 12
Skogsvaror
43 156 36 997 2,9 17
Mineralvaror
118 045 102 815 8,0 15
Järn och stål
56 452 47 465 3,8 19
Övriga metaller
22 404 20 169 1,5 11
Malmer, skrot
15 875 14 018 1,1 13
Kemivaror
176 010 158 787 11,9 11
Grundämnen, föreningar
37 249 32 429 2,5 15
Läkemedel
41 470 38 116 2,8 9
Plaster
36 044 32 996 2,4 9
Gummi, gummivaror
17 483 16 301 1,2 7
Energivaror
175 915 132 680 11,9 33
Råolja
91 937 66 063 6,2 39
Oljeprodukter
65 199 52 860 4,4 23
Verkstadsvaror
641 911 583 789 43,4 10
Metallarbeten
45 911 41 585 3,1 10
Maskiner
151 007 135 354 10,2 12
Elektronik, telekom
223 465 199 618 15,1 12
Vägfordon
168 875 163 094 11,4 4
Personbilar
75 213 77 837 5,1 -3
Delar, tillbehör
63 481 55 583 4,3 14
Övriga transportmedel
18 284 11 463 1,2 60
Instrument, optiska varor
34 369 32 675 2,3 5
Övriga varor
323 025 300 563 21,9 7
Livsmedel
157 924 144 606 10,7 9
Tekovaror, skor
74 801 70 018 5,1 7
Möbler
23 972 22 255 1,6 8

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Nästa publiceringstillfälle

2019-05-28 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för utrikeshandel och betalningsbalans

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Ari Mansikkaviita

Telefon
010-479 41 51
E-post
ari.mansikkaviita@scb.se

Maria Adolfsson

Telefon
010-479 47 25
E-post
maria.adolfsson@scb.se