Till innehåll på sidan

Export och import av varor, januari–mars 2018, i löpande priser:

Fortsatt ökad varuhandel första kvartalet

Statistiknyhet från SCB 2018-05-28 9.30

Under perioden januari-mars 2018 ökade den svenska varuexporten med 7 procent och varuimporten med 8 procent i löpande priser jämfört med samma period året innan.

Värdet av Sveriges varuexport uppgick under januari-mars 2018 till 346 miljarder kronor. Det är en ökning med 7 procent jämfört med samma period året innan. Samtidigt ökade varuimporten med 8 procent och uppgick till 349 miljarder kronor. Det ger ett negativt handelsnetto på 3 miljarder. Handelsnettot under samma period 2017 var 0 miljarder kronor.

Detaljerade uppgifter för januari–mars 2018:

Varuexporten till Tyskland steg 11 procent

Sveriges varuexport till EU-28 steg med 8 procent och varuimporten därifrån med 9 procent jämfört med samma period året innan. Både exporten till och importen från euroländerna ökade med 9 procent. Bland EU-länderna ökade exporten till Tyskland med 11 procent, till Danmark med 2 procent medan exporten till Storbritannien minskade med 4 procent. Importen från Tyskland ökade med 7 procent, från Danmark med 5 procent medan den var oförändrad från Storbritannien.

Exporten till övriga Europa steg med 5 procent och importen därifrån med 2 procent. Exporten till Norge ökade med 4 procent och importen därifrån med 8 procent. Exporten till Ryssland ökade med 18 procent medan importen därifrån sjönk med 6 procent.

Exporten till Asien ökade med 14 procent och importen därifrån med 8 procent. Exporten till Kina ökade med 33 procent medan importen därifrån minskade med 2 procent.

Exporten till USA ökade med 2 procent och importen därifrån med 4 procent.

Exporten av personbilar ökade 34 procent

Exporten av verkstadsvaror steg med 10 procent. Inom detta varuområde ökade personbilar med 34 procent. Exporten av mineralvaror ökade med 9 procent, skogsvaror med 6 procent och energivaror med 5 procent. Exporten av kemivaror steg 4 procent. Inom varuområdet övriga varor ökade livsmedel, drycker och tobak med 4 procent.

Importen av elektronik/telekom ökade 11 procent

Importen av verkstadsvaror ökade med 10 procent. Inom detta varuområde steg elektronik/telekom med 11 procent. Importen av mineralvaror ökade med 13 procent. Inom detta varuområde ökade järn och stål med 26 procent. Importen av skogsvaror ökade med 11 procent och kemivaror steg med 8 procent. Energivaror ökade med 11 procent och övriga varor ökade med 1 procent.

 ExportImport
VärldsdelVärde januari-marsAndel i %Förändring i %Värde januari-marsAndel i %Förändring i %
 2018201720182018/20172018201720182018/2017
Totalt
345 526 322 712 100,0 7 349 346 323 471 100,0 8
Europa
255 115 238 192 73,8 7 296 800 275 119 85,0 8
EU-28
206 280 191 590 59,7 8 251 981 231 099 72,1 9
EMU-19
144 181 131 952 41,7 9 184 141 168 244 52,7 9
Övriga Europa
48 835 46 601 14,1 5 44 819 44 020 12,8 2
Afrika
6 163 7 016 1,8 -12 5 041 3 490 1,4 44
Nordafrika
3 011 3 594 0,9 -16 994 715 0,3 39
Västafrika
627 827 0,2 -24 3 153 1 966 0,9 60
Central-, Öst- och Södra Afrika
2 526 2 596 0,7 -3 894 809 0,3 11
Amerika
32 284 32 355 9,3 0 12 547 11 982 3,6 5
Nordamerika
25 854 25 560 7,5 1 9 241 8 666 2,6 7
Central- och Sydamerika
6 430 6 795 1,9 -5 3 306 3 317 0,9 0
Asien
45 908 40 155 13,3 14 34 686 32 003 9,9 8
Mellanöstern
7 204 7 369 2,1 -2 2 668 1 071 0,8 149
Övriga länder i Asien
38 704 32 787 11,2 18 32 017 30 933 9,2 4
Oceanien och Antarktis
5 348 4 113 1,5 30 272 606 0,1 -55

 Export
Varuområden enligt SITCVärde januari-marsAndel i %Förändring i %
 2018201720182018/2017
Totalt
345 526 322 712 100,0 7
Skogsvaror
35 475 33 458 10,3 6
Trävaror
7 700 7 275 2,2 6
Pappersmassa
5 705 4 931 1,7 16
Papper
20 485 19 616 5,9 4
Mineralvaror
36 274 33 314 10,5 9
Järnmalm
4 708 4 691 1,4 0
Järn och stål
16 534 14 825 4,8 12
Övriga metaller
7 365 6 754 2,1 9
Kemivaror
46 107 44 198 13,3 4
Grundämnen, föreningar
4 750 5 178 1,4 -8
Läkemedel
21 309 19 375 6,2 10
Plaster
8 322 8 431 2,4 -1
Energivaror
24 572 23 322 7,1 5
Oljeprodukter
20 802 20 420 6,0 2
Verkstadsvaror
159 227 144 350 46,1 10
Metallarbeten
9 317 8 954 2,7 4
Maskiner
52 624 47 852 15,2 10
Elektronik, telekom
33 752 32 778 9,8 3
Vägfordon
54 383 45 554 15,7 19
Personbilar
24 989 18 677 7,2 34
Last- och dragbilar
8 923 8 007 2,6 11
Delar, tillbehör
16 898 15 819 4,9 7
Övriga transportmedel
1 577 1 676 0,5 -6
Instrument, optiska varor
7 576 7 537 2,2 1
Övriga varor
43 871 44 071 12,7 0
Livsmedel, drycker, tobak
21 142 20 276 6,1 4
Tekovaror, skor
7 858 7 861 2,3 0
Möbler
4 511 4 489 1,3 0

 Import
Varuområden enligt SITCVärde januari-marsAndel i %Förändring i %
 2018201720182018/2017
Totalt
349 346 323 471 100,0 8
Skogsvaror
10 196 9 162 2,9 11
Mineralvaror
28 796 25 371 8,2 13
Järn och stål
14 417 11 414 4,1 26
Övriga metaller
5 342 5 043 1,5 6
Malmer, skrot
3 468 3 934 1,0 -12
Kemivaror
42 544 39 307 12,2 8
Grundämnen, föreningar
9 620 7 979 2,8 21
Läkemedel
9 839 9 554 2,8 3
Plaster
8 833 8 003 2,5 10
Gummi, gummivaror
4 250 4 035 1,2 5
Energivaror
37 633 33 787 10,8 11
Råolja
19 354 17 287 5,5 12
Oljeprodukter
14 452 13 699 4,1 5
Verkstadsvaror
154 620 141 149 44,3 10
Metallarbeten
10 712 10 107 3,1 6
Maskiner
36 667 33 235 10,5 10
Elektronik, telekom
51 629 46 472 14,8 11
Vägfordon
43 432 40 555 12,4 7
Personbilar
19 773 19 216 5,7 3
Delar, tillbehör
16 297 13 703 4,7 19
Övriga transportmedel
3 783 2 766 1,1 37
Instrument, optiska varor
8 397 8 014 2,4 5
Övriga varor
75 558 74 695 21,6 1
Livsmedel
36 588 35 494 10,5 3
Tekovaror, skor
17 826 18 116 5,1 -2
Möbler
5 985 5 773 1,7 4

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Nästa publiceringstillfälle

2018-08-28 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för utrikeshandel och betalningsbalans

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Ari Mansikkaviita

Telefon
010-479 41 51
E-post
ari.mansikkaviita@scb.se

Maria Adolfsson

Telefon
010-479 47 25
E-post
maria.adolfsson@scb.se