Till innehåll på sidan

Export och import av varor, juli 2021, i löpande och fasta priser

Fortsatt ökning för varuhandeln

Statistiknyhet från SCB 2021-09-28 9.30

Under juli ökade varuexporten med 22 procent i värde och med 12 procent i volym jämfört med motsvarande månad förra året. Varuimporten ökade under samma period med 20 procent i värde och med 14 procent i volym.

Notera att pandemins påverkan på den totala utrikeshandeln samt inom vissa varugrupper kunde ses från och med april 2020, vilket medfört att utvecklingstalen är fortsatt starka.

Jämfört med föregående månad minskade Sveriges varuexport med 12 procent i värde och med 15 procent i volym. Samtidigt minskade varuimporten med 11 procent i värde och med 12 i volym. Det var en vardag mer i juli än i juni 2021.

Detaljerade uppgifter juli 2021 (i löpande och fasta priser)

Exporten av energivaror ökade 118 procent i värde och 23 procent i volym

  Värdeindex (2015=100) Värde (löpande priser) Värde (löpande priser) Volymindex (2015=100) Volym (värde i fasta priser) Volym (värde i fasta priser)
Varuområden enligt SITC   Förändring i % Förändring i %   Förändring i % Förändring i %
  Juli 2021 Juli 2021/Juli 2020 Juli 2021/Juni 2021 Juli 2021 Juli 2021/Juli 2020 Juli 2021/Juni 2021
Totalt 129 22 ‑12 111 12 ‑15
Skogsvaror 136 32 ‑1 100 2 ‑5
Mineralvaror 174 60 0 112 23 ‑4
Kemivaror 134 13 ‑19 131 11 ‑21
Energivaror 158 118 18 115 23 9
Verkstadsvaror 116 13 ‑18 111 16 ‑19
Övriga varor 120 0 ‑13 99 ‑1 ‑14

Exporten av verkstadsvaror ökade med 13 procent i värde och med 16 procent i volym jämfört med motsvarande månad förra året. Inom detta varuområde ökade exporten av personbilar med 15 procent i värde och med 20 procent i volym. Jämfört med föregående månad minskade exporten av personbilar med 15 procent i värde och med 17 procent i volym.

Exporten av energivaror ökade med 118 procent i värde och med 23 procent i volym jämfört med motsvarande månad förra året. Den stora skillnaden mellan värde- och volymutvecklingen beror på mycket låga priser på oljeprodukter i juli 2020. Jämfört med föregående månad ökade exporten av energivaror med 18 procent i värde och med 9 procent i volym.

Exporten av mineralvaror ökade med 60 procent i värde och med 23 procent i volym jämfört med motsvarande månad förra året. Uppgången har sin grund i den nedgång pandemin orsakade under 2020 samt ökade priser på mineralvaror. Jämfört med föregående månad var exporten av mineralvaror oförändrad i värde medan den minskade med 4 procent i volym.

Importen av energivaror ökade 67 procent i värde och 8 procent i volym

  Värdeindex (2015=100) Värde (löpande priser) Värde (löpande priser) Volymindex (2015=100) Volym (värde i fasta priser) Volym (värde i fasta priser)
Varuområden enligt SITC   Förändring i % Förändring i %   Förändring i % Förändring i %
  Juli 2021 Juli 2021/Juli 2020 Juli 2021/Juni 2021 Juli 2021 Juli 2021/Juli 2020 Juli 2021/Juni 2021
Totalt 124 20 ‑11 111 14 ‑12
Skogsvaror 121 16 ‑14 101 9 ‑15
Mineralvaror 138 69 ‑18 96 36 ‑22
Kemivaror 126 17 ‑11 114 9 ‑13
Energivaror 132 67 4 96 8 ‑2
Verkstadsvaror 119 15 ‑16 115 18 ‑16
Övriga varor 125 7 ‑2 115 6 ‑2

Importen av verkstadsvaror ökade med 15 procent i värde och med 18 procent i volym jämfört med motsvarande månad förra året. Inom detta varuområde minskade importen av personbilar med 10 procent i värde och med 11 procent i volym. Jämfört med föregående månad minskade importen av personbilar med 20 procent i både värde och volym.

Importen av energivaror ökade med 67 procent i värde och med 8 procent i volym jämfört med motsvarande månad förra året. Den stora skillnaden mellan värde- och volymutvecklingen beror på mycket låga priser på råolja i juli 2020. Jämfört med föregående månad ökade importen av energivaror med 4 procent i värde medan den minskade med 2 procent i volym.

Importen av mineralvaror ökade med 69 procent i värde och med 36 procent i volym jämfört med motsvarande månad förra året. Uppgången har sin grund i den kraftiga nedgång pandemin orsakade under 2020 samt ökade priser på mineralvaror. Jämfört med föregående månad minskade importen av mineralvaror med 18 procent i värde och med 22 procent i volym.

Definitioner och förklaringar

Värde- och volymindex visar den nominella och reala värdeutvecklingen över tid. Den reala värdeutvecklingen visar utvecklingen rensat från prisförändringar. Indextalen är kedjade med basår 2015=100.

Nästa publiceringstillfälle

2021-10-27 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för utrikeshandel och betalningsbalans

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Kajsa Krol Brevinge

Telefon
010-479 45 47
E-post
kajsa.krolbrevinge@scb.se