Till innehåll på sidan

Export och import av varor, maj 2021, i löpande och fasta priser

Fortsatt stark varuhandel

Statistiknyhet från SCB 2021-07-27 9.30

Under maj ökade varuexporten med 31 procent i värde och med 25 procent i volym jämfört med motsvarande månad förra året. Varuimporten ökade under samma period med 28 procent i värde och med 25 procent i volym.

Notera att pandemins påverkan på den totala utrikeshandeln samt inom vissa varugrupper kunde ses från och med april 2020, vilket medfört att utvecklingstalen är fortsatt starka.

Jämfört med föregående månad ökade Sveriges varuexport med 2 procent i värde och med 1 procent i volym. Samtidigt ökade varuimporten med 1 procent i värde men var oförändrad i volym.

Detaljerade uppgifter maj 2021 (i löpande och fasta priser)

Exporten av energivaror ökade 157 procent i värde och 24 procent i volym 

Varuområden enligt SITCVärdeindex (2015=100)Värde (löpande priser)
Förändring i %
Värde (löpande priser)
Förändring i %
Volymindex (2015=100)Volym (värde i fasta priser)
Förändring i %
Volym (värde i fasta priser)
Förändring i %
 Maj 2021Maj 2021
/Maj 2020
Maj 2021/
April 2021
Maj 2021Maj 2021/
Maj 2020
Maj 2021/
April 2021
 Totalt  136  31  2  121  25  1
Skogsvaror 135 22 7 109 8 3
Mineralvaror 169 44 6 115 18 3
Kemivaror 137 1 ‑8 136 6 ‑8
Energivaror 149 157 19 126 24 15
Verkstadsvaror 130 37 0 125 47 1
Övriga varor 126 14 1 105 13 1

Exporten av verkstadsvaror ökade med 37 procent i värde och med 47 procent i volym jämfört med motsvarande månad förra året. Inom detta varuområde ökade exporten av personbilar med 52 procent i värde och med 70 procent i volym. Uppgången har sin grund i den kraftiga nedgång pandemin orsakade under 2020. Jämfört med föregående månad minskade exporten av personbilar med 18 procent i värde och med 17 procent i volym.

Exporten av energivaror ökade med 157 procent i värde och med 24 procent i volym jämfört med motsvarande månad förra året. Den stora skillnaden mellan värde- och volymutvecklingen beror på mycket låga priser på oljeprodukter i maj 2020. Jämfört med föregående månad ökade exporten av energivaror med 19 procent i värde och med 15 procent i volym.

Exporten av mineralvaror ökade med 44 procent i värde och med 18 procent i volym jämfört med motsvarande månad förra året. Uppgången har sin grund i den nedgång pandemin orsakade under 2020 samt ökade priser på mineralvaror. Jämfört med föregående månad ökade exporten av mineralvaror med 6 procent i värde och med 3 procent i volym.

Importen av energivaror ökade 65 procent i värde och 2 procent i volym

Varuområden enligt SITC Värdeindex (2015=100)Värde (löpande priser)
Förändring i %
Värde (löpande priser)
Förändring i %
Volymindex (2015=100)Volym (värde i fasta priser)
Förändring i %
Volym (värde i fasta priser)
Förändring i %
 Maj 2021Maj 2021/
Maj 2020
Maj 2021/
April 2021
Maj 2021Maj 2021/
Maj 2020
Maj 2021/
April 2021
Totalt 134 28 1 122 25 0
Skogsvaror 131 7 6 112 7 3
Mineralvaror 169 46 4 125 26 1
Kemivaror 140 19 4 130 13 3
Energivaror 130 65 ‑4 105 2 ‑8
Verkstadsvaror 132 34 0 128 42 0
Övriga varor 125 11 0 115 15 0

Importen av verkstadsvaror ökade med 34 procent i värde och med 42 procent i volym jämfört med motsvarande månad förra året. Inom detta varuområde ökade importen av personbilar med 151 procent i både värde och volym. Uppgången har sin grund i den kraftiga nedgång pandemin orsakade under 2020. Jämfört med föregående månad minskade importen av personbilar med 4 procent i både värde och volym.

Importen av energivaror ökade med 65 procent i värde och med 2 procent i volym jämfört med motsvarande månad förra året. Den stora skillnaden mellan värde- och volymutvecklingen beror på mycket låga priser på råolja i maj 2020. Jämfört med föregående månad minskade importen av energivaror med 4 procent i värde och med 8 procent i volym.

Importen av mineralvaror ökade med 46 procent i värde och med 26 procent i volym jämfört med motsvarande månad förra året. Uppgången har sin grund i den kraftiga nedgång pandemin orsakade under 2020 samt ökade priser på mineralvaror. Jämfört med föregående månad ökade importen av mineralvaror med 4 procent i värde och med 1 procent i volym.

Definitioner och förklaringar

Värde- och volymindex visar den nominella och reala värdeutvecklingen över tid. Den reala värdeutvecklingen visar utvecklingen rensat från prisförändringar. Indextalen är kedjade med basår 2015=100.

Nästa publiceringstillfälle

2021-08-27 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för utrikeshandel och betalningsbalans

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Maria Rodriguez Hjalmarsson

Telefon
010-479 45 41
E-post
maria.rodriguezhjalmarsson@scb.se

Kajsa Krol Brevinge

Telefon
010-479 45 47
E-post
kajsa.krolbrevinge@scb.se