Till innehåll på sidan

Export och import av varor, maj 2022, i löpande och fasta priser

Starkare varuimport än varuexport i maj 2022

Statistiknyhet från SCB 2022-07-27 8.00

Under maj ökade varuexporten med 28 procent i värde och med 5 procent i volym jämfört med motsvarande månad förra året. Varuimporten ökade under samma period med 35 procent i värde och med 8 procent i volym.

Jämfört med föregående månad ökade Sveriges varuexport med 10 procent i värde och med 8 procent i volym. Sveriges varuimport ökade med 10 procent både i värde och i volym jämfört med föregående månad. Det var två vardagar fler i maj jämfört med april 2022.

Detaljerade uppgifter för maj 2022 (i löpande och fasta priser)

Exporten av energivaror ökade 112 procent i värde medan den var oförändrad i volym
  Värdeindex (2015=100) Värde (löpande priser) Värde (löpande priser) Volymindex (2015=100) Volym (värde i fasta priser) Volym (värde i fasta priser)
Varuområden enligt SITC   Förändring i % Förändring i %   Förändring i % Förändring i %
  Maj 2022 Maj 2022/Maj 2021 Maj 2022/April 2022 Maj 2022 Maj 2022/Maj 2021 Maj 2022/April 2022
Totalt 174 28 10 128 5 8
Skogsvaror 180 33 14 117 8 11
Mineralvaror 222 31 5 119 4 4
Kemivaror 183 32 5 163 18 6
Energivaror 315 112 27 125 0 9
Verkstadsvaror 147 13 10 129 3 10
Övriga varor 153 21 5 107 1 4

Exporten av mineralvaror ökade med 31 procent i värde och med 4 procent i volym jämfört med motsvarande månad förra året. Uppgången i värde beror på ökade priser på mineralvaror. Jämfört med föregående månad ökade exporten av mineralvaror med 5 procent i värde och med 4 procent i volym.

Exporten av energivaror ökade med 112 procent i värde medan den var oförändrad i volym jämfört med motsvarande månad förra året. Den stora skillnaden mellan värde- och volymutvecklingen beror på högre priser på oljeprodukter i maj 2022. Jämfört med föregående månad ökade exporten av energivaror med 27 procent i värde och med 9 procent i volym.

Exporten av övriga varor ökade med 21 procent i värde och med 1 procent i volym jämfört med motsvarande månad förra året. Inom detta varuområde ökade livsmedel/drycker/tobak med 30 procent i värde och med 4 procent i volym. Jämfört med föregående månad ökade exporten av livsmedel/drycker/tobak med 3 procent både i värde och i volym.

Importen av energivaror ökade 90 procent i värde medan den minskade 8 procent i volym
  Värdeindex (2015=100) Värde (löpande priser) Värde (löpande priser) Volymindex (2015=100) Volym (värde i fasta priser) Volym (värde i fasta priser)
Varuområden enligt SITC   Förändring i % Förändring i %   Förändring i % Förändring i %
  Maj 2022 Maj 2022/Maj 2021 Maj 2022/April 2022 Maj 2022 Maj 2022/Maj 2021 Maj 2022/April 2022
Totalt 180 35 10 133 8 10
Skogsvaror 177 35 9 119 6 7
Mineralvaror 250 48 13 129 4 15
Kemivaror 188 34 17 138 6 15
Energivaror 249 90 2 97 ‑8 ‑1
Verkstadsvaror 161 22 12 144 12 12
Övriga varor 162 29 8 128 11 9

Importen av mineralvaror ökade med 48 procent i värde och med 4 procent i volym jämfört med motsvarande månad förra året. Inom detta varuområde ökade importen av järn och stål med 61 procent i värde medan den minskade med 2 procent i volym. Uppgången i värde beror på ökade priser på järn och stål. Jämfört med föregående månad ökade importen av järn och stål med 9 procent i värde och med 6 procent i volym.

Importen av energivaror ökade med 90 procent i värde medan den minskade med 8 procent i volym jämfört med motsvarande månad förra året. Skillnaden mellan värde- och volymutvecklingen beror på högre priser på råolja i maj 2022. Jämfört med föregående månad ökade importen av energivaror med 2 procent i värde medan den minskade med 1 procent i volym.

Importen av övriga varor ökade med 29 procent i värde och med 11 procent i volym jämfört med motsvarande månad förra året. Inom detta varuområde ökade importen av livsmedel/drycker/tobak med 34 procent i värde och med 9 procent i volym. Skillnaden mellan värde- och volymutvecklingen beror på högre priser på livsmedel i maj 2022. Jämfört med föregående månad ökade importen av livsmedel/drycker/tobak med 7 procent i värde och med 9 procent i volym.

Definitioner och förklaringar

Värde- och volymindex visar den nominella och reala värdeutvecklingen över tid. Den reala värdeutvecklingen visar utvecklingen rensat från prisförändringar. Indextalen är kedjade med basår 2015=100.

Nästa publiceringstillfälle

2022-08-29 klockan 8.00.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Kajsa Krol Brevinge

Telefon
010-479 45 47
E-post
kajsa.krolbrevinge@scb.se