Till innehåll på sidan

Varuexport, varuimport och handelsnetto, april 2020, i löpande priser mars 2020, i löpande priser

Handelsnettot 7,6 miljarder kronor i april

Statistiknyhet från SCB 2020-05-29 9.30

Varuexporten uppgick under april 2020 till 106,7 miljarder kronor och varuimporten till 99,1 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 7,6 miljarder kronor.

Utrikeshandeln med varor gav ett överskott på 7,6 miljarder kronor under april 2020, enligt preliminära beräkningar. För april 2019 var det ett underskott på 0,1 miljarder kronor.

Varuexportens värde under april uppgick till 106,7 miljarder kronor, och varuimporten till 99,1 miljarder. Varuexporten har därmed minskat i värde med 17 procent, och varuimporten har minskat med 23 procent, jämfört med april 2019.

Varuhandeln med länder utanför EU gav ett överskott på 19,4 miljarder kronor, medan EU-handeln gav ett underskott på 11,8 miljarder. Storbritannien är från och med februari 2020 exkluderad från gruppen EU-länder och ingår istället i gruppen Övriga länder.

Det var lika många vardagar i april 2020 som i april 2019.

Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett överskott på 5,5 miljarder kronor för april, och ett överskott på 5,4 miljarder kronor för mars. För februari var motsvarande värde ett överskott på 5,0 miljarder kronor.

Handelsnettot för januari – april 2020 visade ett överskott på 37,3 miljarder kronor

Hittills under året har värdet för varuexporten minskat med 2 procent, medan varuimporten minskade med 8 procent jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Varuexportvärdet under denna period uppgick till 497,1 miljarder kronor, och varuimportvärdet till 459,8 miljarder. Handelsnettot för januari – april 2020 gav därmed ett överskott på 37,3 miljarder kronor. För motsvarande period för ett år sedan noterades ett överskott på 10,9 miljarder kronor.

Export, import och handelsnetto 2018–2020 (miljarder kronor). Reviderat värde = fet siffra
  TotaltEU-länder*Övriga länder
 Månad201820192020201820192020201820192020
Export Jan 115,2 125,8 131,2 67,6 74,0 75,9 47,6 51,8 55,3
  Febr 108,4 122,1 127,8 65,9 72,3 67,0 42,5 49,8 60,8
  Mars 122,4 133,2 131,4 73,3 79,3 67,0 49,1 53,9 64,4
  April 116,8 128,5 106,7 68,5 74,7 52,0 48,3 53,8 54,7
  Maj 124,4 136,7   75,2 78,9   49,2 57,8  
  Juni 126,1 122,1   73,4 71,4   52,7 50,7  
  Juli 108,5 122,7   64,5 68,2   44,0 54,5  
  Aug 112,8 113,7   69,1 68,3   43,7 45,4  
  Sept 123,3 128,1   74,9 74,0   48,4 54,1  
  Okt 135,9 137,1   80,7 78,7   55,2 58,4  
  Nov 137,6 131,5   81,5 73,7   56,1 57,8  
  Dec 110,2 116,9   63,4 65,6   46,8 51,3  
  Årstotal 1 441,6 1 518,4 497,1 858,0 879,1 261,8 583,6 639,3 235,3
Import Jan 118,8 124,8 119,6 83,5 87,0 83,9 35,3 37,8 35,7
  Febr 111,1 117,4 114,9 81,0 84,6 76,9 30,1 32,8 38,0
  Mars 121,1 127,9 126,2 87,5 90,6 85,0 33,6 37,3 41,2
  April 124,0 128,6 99,1 87,6 89,7 63,8 36,4 38,9 35,3
  Maj 131,2 130,6   93,5 93,2   37,7 37,4  
  Juni 125,9 120,5   88,3 84,5   37,6 36,0  
  Juli 109,9 116,3   73,3 77,9   36,6 38,4  
  Aug 121,4 119,1   80,5 80,5   40,9 38,6  
  Sept 121,5 126,7   84,7 91,4   36,8 35,3  
  Okt 144,9 140,9   99,2 98,5   45,7 42,4  
  Nov 135,1 129,2   97,0 93,2   38,1 36,0  
  Dec 117,4 119,6   81,8 83,8   35,6 35,8  
  Årstotal 1 482,3 1 501,6 459,8 1 037,9 1 054,9 309,6 444,4 446,7 150,2
Handelsnetto Jan ‑3,6 1,0 11,6 ‑15,9 ‑13,0 ‑8,0 12,3 14,0 19,6
  Febr ‑2,7 4,7 12,9 ‑15,1 ‑12,3 ‑10,0 12,4 17,0 22,9
  Mars 1,3 5,3 5,2 ‑14,2 ‑11,3 ‑18,0 15,5 16,6 23,2
  April ‑7,2 ‑0,1 7,6 ‑19,1 ‑15,0 ‑11,8 11,9 14,9 19,4
  Maj ‑6,8 6,1   ‑18,3 ‑14,3   11,5 20,4  
  Juni 0,2 1,6   ‑14,9 ‑13,1   15,1 14,7  
  Juli ‑1,4 6,4   ‑8,8 ‑9,7   7,4 16,1  
  Aug ‑8,6 ‑5,4   ‑11,4 ‑12,2   2,8 6,8  
  Sept 1,8 1,4   ‑9,8 ‑17,4   11,6 18,8  
  Okt ‑9,0 ‑3,8   ‑18,5 ‑19,8   9,5 16,0  
  Nov 2,5 2,3   ‑15,5 ‑19,5   18,0 21,8  
  Dec ‑7,2 ‑2,7   ‑18,4 ‑18,2   11,2 15,5  
  Årstotal ‑40,7 16,8 37,3 ‑179,9 ‑175,8 ‑47,8 139,2 192,6 85,1

*) Tidsseriebrott, Storbritannien är fr.o.m. februari 2020 exkluderad från gruppen EU-länder och ingår istället i gruppen Övriga länder.

Definitioner och förklaringar

Senaste månadens import- respektive exportvärden för EU-handeln är skattningar baserade på lämnade uppgifter från en större delmängd av de företag som har handel med EU. Merparten (95 procent) av avvikelserna mellan denna skattning och senare utfall ligger inom intervallet -2 miljarder/+1 miljard kronor för både import och export.

Import- och exportvärden för varuhandeln med länder utanför EU bygger i huvudsak på uppgifter från Tullverket.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för utrikeshandel och betalningsbalans

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Kajsa Krol Brevinge

Telefon
010-479 45 47
E-post
kajsa.krolbrevinge@scb.se

Daniel Edin

Telefon
010-479 5802
E-post
daniel.edin@scb.se