Till innehåll på sidan

Varuexport, varuimport och handelsnetto, juli 2018, i löpande priser:

Varuexporten och varuimporten var lika stora i juli

Statistiknyhet från SCB 2018-08-28 9.30

Både varuexporten och varuimporten uppgick under juli 2018 till 108,2 miljarder kronor. Det ger ett handelsnetto på 0,0 miljarder kronor.

Utrikeshandeln med varor gav varken ett överskott eller underskott under juli 2018 enligt preliminära beräkningar. För juli 2017 var det ett underskott på
1,8 miljarder kronor.

Både varuexportens och varuimportens värde under juli uppgick till 108,2 miljarder kronor. Varuexporten har därmed ökat i värde med 16 procent, medan varuimporten har ökat i värde med 13 procent jämfört med juli 2017.

Varuhandeln med länder utanför EU gav ett överskott på 7,5 miljarder kronor medan EU-handeln gav ett underskott på 7,5 miljarder.

Antalet vardagar i juli 2018 var en mer jämfört med juli 2017.

Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett underskott på 3,1 miljarder kronor för juli, och ett underskott på 3,3 miljarder kronor för juni. För maj var motsvarande värde ett underskott på 3,4 miljarder kronor.

Handelsnettot för januari – juli 2018 gav ett underskott på 16,7 miljarder kronor

Hittills under året har värdet för varuexporten ökat med 10 procent, medan varuimporten har ökat med 12 procent jämfört med motsvarande period för ett år sedan. Varuexportvärdet under denna period uppgick till 820,8 miljarder kronor och varuimportvärdet till 837,5 miljarder. Handelsnettot för januari – juli 2018 gav därmed ett underskott på 16,7 miljarder kronor. För motsvarande period för ett år sedan noterades ett överskott på 1,1 miljarder kronor.

Export, import och handelsnetto 2016–2018 (miljarder kronor). Reviderat värde = fet siffra
  TotaltEU-länderÖvriga länder
 Månad201620172018201620172018201620172018
Export
Jan
87,1 103,1 115,2 53,0 63,0 67,6 34,1 40,1 47,6
 
Febr
94,6 100,5 108,4 56,5 59,0 65,9 38,1 41,5 42,5
 
Mars
103,7 119,1 122,1 61,7 69,5 73,0 42,0 49,6 49,1
 
April
99,5 99,5 116,9 58,3 59,3 68,6 41,2 40,2 48,3
 
Maj
96,2 115,2 124,6 56,8 67,9 75,3 39,4 47,3 49,3
 
Juni
103,3 115,4 125,4 60,5 67,5 73,0 42,8 47,9 52,4
 
Juli
86,0 93,6 108,2 50,7 53,4 64,2 35,3 40,2 44,0
 
Aug
88,4 99,1   53,2 59,2   35,2 39,9  
 
Sept
108,1 113,5   63,8 67,4   44,3 46,1  
 
Okt
103,7 116,6   62,6 70,0   41,1 46,6  
 
Nov
113,0 121,8   66,1 72,6   46,9 49,2  
 
Dec
109,1 109,1   62,1 63,9   47,0 45,2  
 
Årstotal
1 192,7 1 306,5 820,8 705,3 772,7 487,6 487,4 533,8 333,2
Import
Jan
86,4 102,2 118,4 61,1 71,6 83,6 25,3 30,6 34,8
 
Febr
94,9 101,7 110,8 70,0 73,4 81,3 24,9 28,3 29,5
 
Mars
102,1 119,6 120,6 72,8 86,1 87,5 29,3 33,5 33,1
 
April
97,3 102,5 123,4 72,2 73,7 87,7 25,1 28,8 35,7
 
Maj
100,2 113,9 130,4 72,0 81,7 93,3 28,2 32,2 37,1
 
Juni
103,6 110,0 125,7 74,1 79,4 88,7 29,5 30,6 37,0
 
Juli
85,8 95,4 108,2 59,5 65,0 71,7 26,3 30,4 36,5
 
Aug
98,9 105,8   67,9 73,2   31,0 32,6  
 
Sept
105,4 110,2   76,3 79,6   29,1 30,6  
 
Okt
107,2 117,9   78,3 85,8   28,9 32,1  
 
Nov
115,1 121,7   82,7 88,7   32,4 33,0  
 
Dec
110,5 113,0   78,4 82,2   32,1 30,8  
 
Årstotal
1 207,4 1 313,9 837,5 865,3 940,4 593,8 342,1 373,5 243,7
Handelsnetto
Jan
0,7 0,9 ‑3,2 ‑8,1 ‑8,6 ‑16,0 8,8 9,5 12,8
 
Febr
‑0,3 ‑1,2 ‑2,4 ‑13,5 ‑14,4 ‑15,4 13,2 13,2 13,0
 
Mars
1,6 ‑0,5 1,5 ‑11,1 ‑16,6 ‑14,5 12,7 16,1 16,0
 
April
2,2 ‑3,0 ‑6,5 ‑13,9 ‑14,4 ‑19,1 16,1 11,4 12,6
 
Maj
‑4,0 1,3 ‑5,8 ‑15,2 ‑13,8 ‑18,0 11,2 15,1 12,2
 
Juni
‑0,3 5,4 ‑0,3 ‑13,6 ‑11,9 ‑15,7 13,3 17,3 15,4
 
Juli
0,2 ‑1,8 0,0 ‑8,8 ‑11,6 ‑7,5 9,0 9,8 7,5
 
Aug
‑10,5 ‑6,7   ‑14,7 ‑14,0   4,2 7,3  
 
Sept
2,7 3,3   ‑12,5 ‑12,2   15,2 15,5  
 
Okt
‑3,5 ‑1,3   ‑15,7 ‑15,8   12,2 14,5  
 
Nov
‑2,1 0,1   ‑16,6 ‑16,1   14,5 16,2  
 
Dec
‑1,4 ‑3,9   ‑16,3 ‑18,3   14,9 14,4  
 
Årstotal
‑14,7 ‑7,4 ‑16,7 ‑160,0 ‑167,7 ‑106,2 145,3 160,3 89,5

Utrikeshandel med varor. Miljoner kr, löpande priser. Trend
Varuexport, varuimport och handelsnetto, juli 2018, i löpande priser

Definitioner och förklaringar

Senaste månadens import- respektive exportvärden för EU-handeln är skattningar baserade på lämnade uppgifter från en större delmängd av de företag som har handel med EU. Merparten (95 procent) av avvikelserna mellan denna skattning och senare utfall ligger inom intervallet -2 miljarder/+1 miljard kronor för både import och export.

Import- och exportvärden för varuhandeln med länder utanför EU bygger i huvudsak på uppgifter från Tullverket.

Nästa publiceringstillfälle

2018-09-26 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för utrikeshandel och betalningsbalans

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Runo Samuelsson

Telefon
010-479 46 61
E-post
runo.samuelsson@scb.se

Kajsa Krol Brevinge

Telefon
010-479 45 47
E-post
kajsa.krolbrevinge@scb.se